Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Grundvattennivåer i juli

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. I de stora magasinen är det för närvarande inga större avvikelser från det normala.

  20 juli 2018

 • Nu kan du spela BetterGeo i nya Minecraft

  Nu är vår mod BetterGeo uppgraderad, så att den fungerar till den senaste versionen av Minecraft 1.12. I BetterGeo är geologin ”på riktigt”.

  11 juli 2018

 • Nautanen och Kiskamavaara blir riksintressen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att två fyndigheter i Norrbottens län, Nautanen i Gällivare kommun och Kiskamavaara i Kiruna kommun, utgör områden som är riksintressanta för mineralutvinning enligt 3 kap 7 § andra stycket miljöbalken.

  5 juli 2018

 • Klart för efterbehandling av Blaiken med hjälp av SGU

  Riksdagen har godkänt att regeringen får förvärva fastigheten i Blaikengruvan. Därmed finns förutsättningar för SGU att gå in som huvudman och starta igång efterbehandlingsarbetet.

  3 juli 2018

 • Nu öppnas utlysningen för SGUs forskningsstöd

  Idag, tisdagen den 2 juli, öppnar SGU årliga utlysning för stöd till forskningsprojekt inom det geovetenskapliga området.

  2 juli 2018

 • SGU i internationellt utbyte om gruvor och miljö

  Flera afrikanska myndigheter deltar i SGUs utbildning om gruvor och miljö, ett viktigt ämne såväl i Europa som Afrika. Satsningen går av stapeln i Malå i höst och finansieras av Sida.

  27 juni 2018

 • Stora värden hotas av stigande havsnivåer

  Många svenskar bor vid kusten och stora fastighetsvärden påverkas därför om havsnivån stiger med en meter. Flera myndigheter, däribland SGU, efterlyser mot den bakgrunden bättre data kring våra kuster och sjöar.

  26 juni 2018

 • Möt SGU i Almedalen

  Havsplanering och miljögifter i havet, grundvatten och våtmarker, stigande havsnivåer, hållbar gruvindustri, konfliktmineral och bättre användning av geodata. Det är några av SGUs teman i Almedalen 2018.

  25 juni 2018

 • Fortsatt ökad malmproduktion under 2017

  Malmproduktionen ökade 2017 med fyra procent till 78 miljoner ton, den tredje högsta produktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från Bergverksstatistik 2017.

  20 juni 2018

 • SGU i samarbete med Naturvårdsverket om våtmarker

  SGU ska på uppdrag av Naturvårdsverket ta fram geologiska underlag och beslutsstöd till regeringens satsning på våtmarker.

  20 juni 2018