Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Arbetet vid Svärtträskgruvan fortskrider

  Saneringsarbetet vid Svärtträskgruvan har fortgått enligt plan under sommarhalvåret. Det södra dagbrottet har sluttäckts med morän och det norra dagbrottet återfyllts med gråberg, där sluttäckningen nu återstår. Hela saneringsprojektet beräknas vara klart 2018.

  8 november 2016

 • Metallpriser i oktober

  En allt starkare dollar bidrog till fallande priser på ädelmetaller i oktober. Priserna på basmetaller stod däremot stilla, medan järnmalmspriset fortsatte att stiga.

  2 november 2016

 • SGUs geologimod för Minecraft - unik satsning

  Morän, torv och klapper istället för ”bara jord”, möjlighet att återvinna metaller, ”achievements” och fossil. Det är några av nyheterna i den uppgraderade versionen av BetterGeo, den mod (modifikation) som SGU har tagit fram för Minecraft.

  1 november 2016

 • Ökad övervakning av Sveriges grundvatten

  Sveriges grundvatten ska bli bättre övervakat och samtidigt måste kunskapen om olika miljögifter i vattnet öka. Mot den bakgrunden genomför SGU i år ett stort extra antal analyser av grundvattnet runt om i Sverige.

  26 oktober 2016

 • Grundvattennivåer i oktober

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan september fortsatt att sjunka. I både små och stora magasin är nivåerna mycket lägre än normalt i stora delar av södra Sverige.

  26 oktober 2016

 • Ny rapport om dumpningsplatser i Västra Götaland

  Som en del av arbetet för en renare havsmiljö har SGU inventerat ett antal marina dumpningsplatser i Västra Götalands län. I samband med detta föreslår SGU också åtta alternativa dumpningsplatser.

  19 oktober 2016

 • Ny kartläggning av erosion och geologi längs Skånes stränder

  Tolv procent av Skånes stränder hotas av erosion, varav sju procent är utsatta för stark erosion. Detta och mycket annat framgår av SGUs projekt Skånestrand, vars resultat nu presenteras i en ny kartvisare och en slutrapport.

  18 oktober 2016

 • SGU kartlägger teknikmetaller

  SGU har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att undersöka möjligheterna för utvinning av metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer i Sverige och Europa.

  17 oktober 2016

 • Bättre form och funktion i SGUs kartvisare

  SGUs kartvisare har nu uppdaterats med ny design och ny funktionalitet. Bättre anpassning till mobila enheter och inbyggt stöd för GPS är några av nyheterna.

  12 oktober 2016

 • SGU kartlägger Hoburgs bank i Östersjön

  För första gången görs nu en komplett kartläggning av havsbotten vid Hoburgs bank i Östersjön. Syftet är att få fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd och havsplanering.

  6 oktober 2016