Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Geologisk beskrivning av Viskans dalgång

  SGU publicerar en rapport med en beskrivning av de jordartsgeologiska förhållandena längs de skredkänsliga vattendragen Viskan och Häggån i Halland.

  11 juni 2019

 • Sverige får sin första nationella geopark

  Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark, så kallad Svensk Geopark, efter ett beslut av SGU. Utnämningen är viktig för att utveckla den lokala besöksnäringen i regionen och för att öka intresset för geologi och förståelsen för vår natur.

  10 juni 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet maj–juni

  Situationen i de små grundvattenmagasinen har förbättrats något under maj månad men nivåerna är fortsatt mycket under de normala för årstiden i betydande delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  5 juni 2019

 • Metallprisernas utveckling i maj

  De flesta metallpriserna backade under maj, med undantag för priset på guld och järnmalm som fortsatt stiger. Oro över minskad global handel och naturkatastrofer ligger bakom utvecklingen.

  5 juni 2019

 • Rapport om FoU-seminarium publicerad

  Den 11 april anordnades en FoU-dag på SGU. Där presenterades geovetenskaplig forskning som SGU finansierar eller bedriver. Nu finns en sammanfattning av forskningen samlade i en FoU-rapport.

  3 juni 2019

 • Energitorv i Sverige

  SGUs årliga sammanställning av Sveriges skörd av energitorv visar på en ökning av produktionen 2018 jämfört med 2017. Största produktionen av energitorv skedde i Jämtlands och Norrbottens län.

  29 maj 2019

 • Digital handledning för förvaltning av grundvatten

  SGUs har tagit fram en webbaserad handledning för att kartlägga och bedöma hur grundvattnet kan påverkas, som ett stöd i vattenförvaltningen. Nu finns informationen som en digital handledning på SGUs webbplats.

  23 maj 2019

 • Grundvattennivåer i maj

  En nederbördsfattig april gör att nivåerna i de små grundvattenmagasinen är fortsatt mycket under de normala i stora delar av östra Götaland och Svealand. Även i de stora magasinen är läget fortsatt oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  22 maj 2019

 • Lågflygning 2019

  Nu har SGUs geofysiska flygmätningar inletts för säsongen. Med syftet att kartlägga berggrunden flyger mätflygplanet fram och tillbaka på låg höjd, fram till slutet av augusti. Falun, Hofors och södra delen av Siljan ligger inom det område som berörs.

  15 maj 2019

 • Hundar hjälper till att spåra föroreningar

  Arbetet med att utreda hur gamla föroreningar sprids i marken är ofta komplicerat och svårlöst. Mot den bakgrunden har SGU anlitat hundar för att försöka effektivisera och förbättra undersökningarna.

  13 maj 2019