För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Nytt stöd i att ta fram materialförsörjningsplaner

  Nu uppdateras handledningen Geologi i översiktsplanering med utökade sidor om materialförsörjningsplanering. Dessa sidor hjälper handläggare på exempelvis länsstyrelser som arbetar med att ta fram materialförsörjningsplaner.

  13 december 2021

 • Nya kartvisarna Biogeokemi och Markgeokemi visar grundämnen i morän och växter

  Nu finns två nya kartvisare från SGU som visar förekomsten av olika grundämnen i morän och bäckvattenväxter. Kartvisarna kan bland annat användas vid prospektering, kommunal planering och för att bedöma potentiella risker med toxiska föroreningar i grundvatten.

  8 december 2021

 • Metallprisernas utveckling i november

  Under november sjönk metallpriserna överlag. Orsaken var framförallt oron över vad omikron-varianten av Covid-19 kan ställa till med.

  8 december 2021

 • Så minimeras sulfidoxidation vid gruvdrift

  Oxidation av sulfidmineral från anrikningssand vid gruvdrift kan leda till uppkomsten av sura lakvatten, vilket kan skada miljön. I en ny rapport från SGU beskrivs hur denna miljöpåverkan kan minskas genom olika anpassningar av processerna inom gruvdriften.

  6 december 2021

 • SGU-rapport om utvinning ur sekundära resurser

  SGU har publicerat en ny rapport om mineral och metaller från sekundära resurser. Arbetet är en delrapport från ett regeringsuppdrag där SGU tillsammans med Naturvårdsverket ska undersöka gruvavfall och utreda potentialen i utvinning av mineral och metaller ur sekundära mineralresurser.

  1 december 2021

 • Tjänsten Kartgeneratorn upphör från 1 december 2021

  SGUs tjänst Kartgeneratorn upphör från den 1 december 2021. Anledningen är att vi successivt avvecklar tjänster byggda med gammal teknik och ersätter dem med nya.

  1 december 2021

 • Grundvattensituationen vecka 48

  På många håll har det varit en gynnsam höst för påfyllning av grundvattnet. Grundvattennivåerna är därför på de flesta håll normala eller över de normala för årstiden. I framför allt östra Svealand och nordöstra Götaland är dock nivåerna under de normala för årstiden och förväntas vara så de närmaste månaderna.

  30 november 2021

 • Ny rapport om förekomster av mineral och bergarter i Sala

  En ny rapport från SGU ger en beskrivning av mineralfyndigheter i Sala kommun. Arbetet är en del av projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun”.

  22 november 2021

 • Projektet FRAME visar var potentialen för kritiska råmaterial finns i Europa

  Tillgång till kritiska råmaterial är avgörande för övergången till ett hållbart samhälle med klimatsmart teknik. FRAME-projektet, där SGU har deltagit, har bidragit till att bättre identifiera och visualisera potentialen för ett antal kritiska metaller och mineral inom EU.

  10 november 2021

 • Resultat av SGU:s flygmätningar över Kristianstadsslätten och Listerlandet

  Hösten 2019 genomförde SGU helikopterburna geofysiska undersökningar, så kallade TEM-mätningar, över nordöstra Kristianstadsslätten i Skåne och Listerlandet i Blekinge för att få en bättre bild av geologin och peka ut möjliga framtida grundvattenresurser.

  9 november 2021