För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • Hållbar värdekedja för batterier mål för nytt regeringsuppdrag

  Nu är arbetet inom regeringsuppdraget Utvecklad myndighetssamverkan för en hållbar värdekedja för batterier igång. Första delrapporten innehåller en analys av handlingsförslagen i Fossilfritt Sveriges strategi för en hållbar batterivärdekedja.

  26 februari 2021

 • Ny jordartsinformation längs Göta älv

  Informationen kommer bland annat att användas i viktiga insatser för klimatanpassning i Sveriges mest ras- och skredkänsliga område – Göta älvdalen.

  25 februari 2021

 • Grundvattensituationen vecka 8

  I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden i sydöstra Sverige. I de små magasinen är situationen över eller mycket över den normala i stora delar av landet.

  23 februari 2021

 • Ny chans att se webbinariet om nya underlag för arbete med grundvatten

  Missade du SGUs webbinarium om de nya underlag som tagits fram för arbete med Sveriges grundvatten. För dig som är intresserad finns chansen att i efterhand se och höra presentationerna i en film.

  17 februari 2021

 • Projektet Naturnära jobb föreslås fortsätta

  Satsningen Naturnära jobb har redan gett runt 340 tjänster i hela landet under hösten 2020 och SGU och andra ansvariga myndigheter föreslår nu en förlängning och utökning av uppdraget. Det presenteras i en rapport till regeringen.

  17 februari 2021

 • Nya kartvisare och diagram för grundvattennivåer

  SGU lanserar nya kartvisare med diagram för grundvattennivåer som en del av utbyggnaden och utvecklingen av SGUs grundvattennät. Kartvisarna är bra verktyg för den som vill se hur nivåerna ser ut mer i detalj på en viss plats.

  15 februari 2021

 • Fördelning av medel till geovetenskaplig forskning 2021

  SGUs medel för tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning tilldelas år 2021 fyra olika projekt.

  12 februari 2021

 • Ny karttjänst om grundvattentillgång i små magasin

  SGU lanserar en ny karttjänst för grundvattentillgång i små magasin som omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning.

  11 februari 2021

 • Ny karttjänst om berggrundens förmåga att leda vatten

  SGU lanserar en karttjänst för hydraulisk konduktivitet i berg, ett mått för bergets förmåga att leda grundvatten. Den nya tjänsten. som omfattar kartvisare, nedladdning av data och tillhörande rapport, underlättar för projekt där grundvatten i berg är en viktig fråga.

  11 februari 2021

 • Sveriges sandstenar är viktiga naturresurser

  SGU har sammanställt hur Sveriges sandstenar och kvartsiter används och var de förekommer. Dessa bergarter har stor betydelse som industrimineral och ballast, och är viktiga för lagring av koldioxid, grundvattenförsörjning och geotermi.

  9 februari 2021