En klar och mörk natt kan man se ”fallande stjärnor” eller ”stjärnskott”. Detta är meteorer. Dessa plötsligt uppdykande, lysande streck över himlavalvet representerar glödande stenpartiklar som faller genom jordatmosfären och hettas upp av friktionsvärmen.

Vad händer vid ett meteoritnedfall?

Meteorit från Hessleskuren.Meteorit från Hessleskuren. Ur Evolutionsmuseets samlingar, Uppsala universitet. Foto:Carl-Erik Alnavik.

Merparten av de partiklar (sten, grus, block, sand eller damm) som fångas in av jordens dragningskraft förintas under färden genom atmosfären och kommer aldrig att falla ned på jordytan. Först när en från rymden inkommande partikel verkligen fallit ned kallas den för ”meteorit”. Små sådana partiklar benämns ibland mikrometeoriter och mycket små partiklar brukar kallas kosmiskt damm eller stoft.

Större meteoriter bryts ofta sönder under inbromsningen i jordens atmosfär och faller som ett större eller mindre antal fragment – en meteoritskur. Ett exempel på en sådan meteoritskur är Hesslefallet i Uppland 1869 då mer än hundra stenmeteoriter tillvaratogs.

En meteorit som observerats falla och därefter tagits till vara kallas för ett ”fall”. Har man funnit en meteorit utan att observera fallet kallas den för ett ”fynd”.