Hur påverkas grundvattennivåerna av sommarregn? Anna-Klara Elenström förklarar:

Skillnaden mellan små och stora magasin. Kajsa Bovin förklarar: