Presskontakt

  • Ulf Boivie 
  • Kaarina Ringstad

E-post: press@sgu.se

SGUs växel: 018-17 90 00

Kontaktpersoner grundvattenfrågor

För frågor om grundvattennivåer kontakta någon av nedanstående grundvattengeologer. 

Bo Thunholm, Fredrik Theolin

E-post: [fornamn.efternamn@sgu.se] 

SGUs växel: telefon 018-17 90 00