Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Vandringsutställning Öga för geologi

  Fredagen den 16 december invigs Öga för geologi på Teknikens Hus i Luleå. Det är en helt ny vandringsutställning om metaller och mineral och varför de är så viktiga – i vår egen vardag, i Sverige och i världen.

  12 december 2016

 • Ny 3D-modell av Uppsalaåsen säkrar vattenförsörjningen

  En ny tredimensionell modell av jordlagren i Uppsalaåsen gör att Uppsalas vattenförsörjning blir lättare att planera och säkra i framtiden. Modellen har tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med Uppsala Vatten.

  8 december 2016

 • Näringsministern på besök hos SGU i Uppsala

  Onsdagen den 7:e december kom närings- och innovationsminister Mikael Damberg med medarbetare på besök till SGUs huvudkontor i Uppsala.

  7 december 2016

 • Metallpriser i november

  Utspel i samband med det amerikanska presidentvalet har lyft priset på många basmetaller, men priserna på ädelmetaller har däremot sjunkit.

  7 december 2016

 • Rapport om Sveriges ballastproduktion 2015 ute nu

  Nu finns rapporten Grus, sand och krossberg att ladda ner från SGUs webbplats. I den framgår bland annat att ballastproduktionen ökade stort under 2015 jämfört med året innan.

  28 november 2016

 • Grundvattennivåer i november

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen i Götaland och östra Svealand har sedan oktober stigit avsevärt. Nivån i små och stora magasin ligger ändå fortsatt under eller mycket under det normala i stora delar av södra och mellersta Sverige. I större delen av Norrland har nivåerna på de flesta håll istället sjunkit.

  21 november 2016

 • Ny rapport om energimetallerna uran och torium

  I Sveriges berggrund finns några av världens största tillgångar på energimetaller, främst uran men även en del torium. Men förutsättningarna för svensk utvinning saknas. Detta framkommer i en ny SGU-rapport på temat energimetaller.

  16 november 2016

 • Torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

  Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag analyserat den svenska torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan. SGU håller med om mycket, men saknar bland annat en konsekvensanalys för hur torvbranschen påverkas.

  15 november 2016

 • Ny data om berggrunden i Norrbotten

  Nu finns ny heltäckande geologisk information över södra Norrbottens berggrund tillgänglig från SGUs berggrundsdatabas.

  15 november 2016

 • Ny information om Sveriges jordarter

  SGU har tagit fram ny jordartsinformation för Brunflo, Hemavan samt två områden söder om Örnsköldsvik. Det finns även uppdaterad jordartsinformation från Stockholms, Gävleborgs, Värmlands, Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län.

  10 november 2016