Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Mineralforum i Luleå

  SGU bjuder in till ett öppet mineralforum i Luleå den 4 juni med fokus på varför det är så svårt att öppna gruvor i Sverige. Hur kan vi lösa våra intressekonflikter och få fram material för grön omställning?

  4 april 2019

 • Metallprisernas utveckling i mars

  Metallprisernas rörelser under mars månad var blygsamma överlag. Mest anmärkningsvärt var kanske att priset på palladium vände neråt efter en längre tids uppgång.

  3 april 2019

 • Närmare miljömålet för grundvatten - men mycket återstår

  Arbetet med miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet utvecklades positivt under 2018. Det framgår av den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål där förra årets insatser utvärderats.

  2 april 2019

 • SGU utvecklar verktyg för klimatanpassning

  SGU har fått externa forskningsmedel från SMHI för två projekt som syftar till att utveckla verktyg för att bedöma och analysera åtgärder för klimatanpassning.

  29 mars 2019

 • Ny information om berggrunden i sydvästra Norrbotten

  Nu har nya beskrivningar till berggrundskartor i sydvästra Norrbottens län publicerats. Materialet utgör underlag för planering och resurshushållning för prospekterings- och gruvbolag, kommuner, länsstyrelse med flera.

  28 mars 2019

 • Naturnära jobbare kapade 533 borrör

  Regeringsuppdraget Naturnära jobb avslutades i förtid, men hann ändå vara till nytta för samhället och deltagande individer. Bland annat har 533 borrör från tidigare prospektering kapats i SGUs del av projektet.

  27 mars 2019

 • Hack for Sweden 2019

  Tänk nytt, stort och innovativt och – framför allt – kombinera data från SGU och andra myndigheter och bygg smarta lösningar för framtidens samhälle! Det är vad Hack for Sweden handlar om, ett hackaton 4-6 april på Stockholmsmässan.

  25 mars 2019

 • Utpekande och detaljavgränsning av fyndigheten Buttle som riksintresse

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har utpekat och detaljavgränsat fyndigheten Buttle på mellersta Gotland för dess innehåll av högkvalitativ revkalksten.

  25 mars 2019

 • Ny rapport om föroreningar i utsjösediment

  SGU har tagit fram en ny rapport som beskriver förekomsten av organiska föroreningar och metaller i sediment till havs och hur halterna av dessa miljögifter har förändrats över tid.

  25 mars 2019

 • Världsvattendagen 22 mars

  I dag 22 mars firas Världsvattendagen. Årets tema är ”Leaving no one behind” och fokus ligger på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla!

  22 mars 2019