För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • Ökat skydd för Höga kustens unika geologi

  SGU har tagit fram en ny metod för att klassificera geologiska naturvärden vid Höga kusten/Kvarkens skärgård. Syftet är att bättre skydda den unika geologin vid exploatering och markanvändning.

  26 november 2020

 • Grundvattennivåer vecka 48

  Grundvattennivåerna återhämtar sig i stora delar av landet, men i sydöstra Sverige dominerar fortfarande nivåer som är låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

  24 november 2020

 • SGUs arbete med Hoburgs bank: viktiga rev upptäckta med ny teknik

  SGUs avancerade kartläggning av havsbotten vid Hoburgs bank har gett detaljerade kartor över livsmiljön och geologin på botten. Små distinkta revstrukturer visat sig ha stor betydelse för livet i området.

  23 november 2020

 • Tre nya 3D-modeller av geologi

  SGU har tagit fram nya 3D-modeller för geologi i Bergslagen, Västernorrland och Uppsala. Informationen är särskilt viktig för att skydda grundvattnet vid olika typer av exploatering i de berörda kommunerna.

  19 november 2020

 • Sommar och vintertorka – då är grundvattnet som lägst

  Grundvattnet når sina lägsta nivåer under två olika tidpunkter på året, beroende på var i landet man befinner sig. I en ny film förklarar SGUs grundvattenexperter, och beskriver även hur klimatförändringen påverkar bildandet av grundvatten.

  11 november 2020

 • SGUs flygmätningar i Östergötland –  nya fynd och möjliga vattentäkter

  Bättre planeringsunderlag för den framtida vattenförsörjningen i Motala, Linköping, Mjölby och Vadstena. Det är resultatet av SGUs flygburna TEM-mätningar på Östgötaslätten, som nu redovisas i en rapport.

  6 november 2020

 • Lättare att hitta gruvkartor och prospekteringsrapporter

  Söktjänsterna för gruvkartor respektive prospekteringsrapporter har utvecklats för bättre sökbarhet, och har samtidigt flyttats till GeoLagret. Söktjänsten Georegister är inte längre tillgänglig via SGUs webbplats.

  5 november 2020

 • Metallprisernas utveckling i oktober

  Förhållandevis små rörelser i skuggan av presidentvalet i USA och Kinas nya femårsplan. Det sammanfattar metallprisernas utveckling i oktober.

  4 november 2020

 • Grundvattennivåer vecka 45

  Grundvattennivåerna stiger nu på flera håll men i sydöstra Sverige dominerar fortfarande nivåer som är låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

  3 november 2020

 • Öppet webbinarium om geovetenskaplig forskning

  Den 11 november kan forskare, studenter och allmänhet ta del av geovetenskaplig forskning som finansieras av SGU.

  30 oktober 2020