För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • Sveriges sandstenar är viktiga naturresurser

  SGU har sammanställt hur Sveriges sandstenar och kvartsiter används och var de förekommer. Dessa bergarter har stor betydelse som industrimineral och ballast, och är viktiga för lagring av koldioxid, grundvattenförsörjning och geotermi.

  9 februari 2021

 • Fem nya rapporter om grundvatten i Östergötland, Uppland och Ångermanland

  SGU har kartlagt och beskrivit fyra grundvattenmagasin i Östergötland, två i Uppland och sju i Ångermanland. Informationen publiceras i form av fem nya rapporter, samt i kartvisare och databaser.

  4 februari 2021

 • Metallprisernas utveckling i januari

  Metallpriserna rörde sig svagt nedåt i januari med några få undantag för exempelvis kobolt som ökade, zink som föll, samt silver, som steg sista dagarna i månaden.

  3 februari 2021

 • Nytt stöd för att bedöma och motverka erosion längs Skånes kust

  En ny SGU-rapport beskriver hur stränderna förändras och ger underlag för bättre klimatanpassning längs Skånes kust. Inom kustzonsplanering ger rapporten stöd i att bedöma erosions- och översvämningsrisker samt att bestämma möjliga skyddsåtgärder.

  2 februari 2021

 • SGUs bidrag för att utveckla Östersjöregionen

  SGU har under åren 2016-2020 genomfört ett stort antal projekt inom ramen för EU:s östersjöstrategi, som syftar till att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

  1 februari 2021

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga

  Ny jordartsinformation finns för områden mellan Uppsala och Stockholm, längs kusten utanför Skellefteå samt söder om Kalmar.

  28 januari 2021

 • Flygmätningar i Närke ger ny kunskap om slättens grundvatten

  De helikopterburna TEM-mätningarna över Närkeslätten 2018 har gett ny kunskap om marken på djupet: SGU har tagit fram en 3D-modell av Närkeslättens geologi och gjort nya bedömningar av grundvattenförhållandena för ett antal delområden.

  27 januari 2021

 • Grundvattennivåer vecka 4

  I de sydöstra delarna av landet finns det stora grundvattenmagasin med nivåer som fortfarande är under eller mycket under de normala för årstiden. När det gäller de små magasinen sker en snabbare återhämtning som gör att nivåerna i större delen av landet är över eller mycket över de normala.

  26 januari 2021

 • Nya berggrundskartor från projekt Sydvästra Norrbotten

  Nu finns nya berggrundskartor för områden kring Porjus, Jokkmokk, Tjåmotis och Luvos i Norrbotten. Kartorna är en del i SGUs projekt för kartläggning av malmpotentiella områden och dess geografiska utbredning.

  25 januari 2021

 • Ny rapport om förekomst av kritiska råvaror i Bergslagen

  SGU redovisar nu resultaten av provtagningar och analyser av borrkärnor och gruvavfall från Riddarhyttefältet, Grängesbergsfältet, Yxsjöberg och Stollberg i Bergslagen. Genom metoderna går det att få kunskap om förekomsten av kritiska råvaror i kvarvarande malm och i sandmagasin.

  22 januari 2021