För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • Miljögifter från fiberbankar kan spridas uppåt i ekosystemet

  Miljögifter i fiberbankar riskerar att spridas till sin omgivning och påverka organismer uppåt i näringskedjan. Det bekräftas av en ny forskningsrapport som sammanfattar fyra års tvärvetenskapliga studier inom projektet Treasure.

  21 september 2020

 • Rådgivning till kommuner inför våtmarksprojekt

  SGU erbjuder gratis rådgivning till kommuner för att säkerställa att målen för grundvattentillgång uppfylls vid restaurering eller anläggning av våtmarker. Tjänsten pågår året ut.

  17 september 2020

 • SGU utvecklar sekundär utvinning med hjälp av extra anslag

  Regeringen fördelar femtio miljoner kronor extra på att utveckla och undersöka förutsättningen för sekundär utvinning av metaller. De extra medlen går till SGU, som föreslås ta hjälp av Naturvårdsverket.

  15 september 2020

 • SGU kartlägger Uppsala läns kust- och utsjöområden

  Just nu kartlägger SGU havsbotten och dess livsmiljöer i Uppsala läns kust- och utsjöområden. Kartläggningen utförs med SGUs undersökningsbåt Ugglan och pågår till mitten av oktober.

  11 september 2020

 • Nya jordartsdata finns tillgängliga

  Ny jordartsinformation finns för områden runt Uppsala samt mellan Hjo och Karlsborg längs Vätterns västra strand.

  8 september 2020

 • Grundvattennivåer vecka 37

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, i Svealand och södra Norrland. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. Även i delar av Norrland finns områden med nivåer under de normala.

  8 september 2020

 • Metallprisernas utveckling i augusti

  Fortsatt rejält stigande priser för många metaller, däribland järnmalm, ädelmetaller och energimetaller. Guldpriset sjönk dock något. Det visar SGUs statistik över den senaste månadens utveckling av metallpriser.

  7 september 2020

 • EU uppmärksammar bristen på kritiska råvaror

  EU-kommissionen varnar för att klimatmålen hotas på grund av brist på råvaror som till exempel metaller till batterier. I sin uppdaterade lista återfinns nu 30 material som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden.

  3 september 2020

 • Svensk-norskt projekt uppmärksammar geologiska naturvärden inom naturförvaltning och besöksnäring

  GEARS, ett EU-projekt i gränsregionen Dalarna och Norge för att lyfta geologi inom besöksnäring och naturförvaltning har gått i mål. Resultatet finns nu publicerat i en slutrapport.

  3 september 2020

 • Film visar geologi längs Förbifart Stockholm

  SGU har tagit fram ett kort videoklipp som visualiserar geologin längs sträckningen av Förbifart Stockholm.

  26 augusti 2020