För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Mineralnäring och samhälle

Sverige är ett gruv- och mineralland med stor tillgång på malm och mineral, något som i stor utsträckning har bidragit till det välstånd vi har idag. Det moderna samhällets tekniska produkter är helt beroende av tillgången till metaller och mineral.

På bilden syns en tecknad bebis samt text som berättar hur mycket mineral varje person använder i snitt i sitt liv. 970 kg lera, 775 ton ballast, 11 gram guld, 15 ton järn, 400 kg bly, 350 kg zink, 33 ton cement och 600 kg koppar.

Källa: Mineral information institute, www.mii.org

Illustratör: Tomas Lif

Sedan dess har svenska malmer och mineral skapat jobb och tillväxt i hela landet, inte minst i de delar av Sverige som länge haft nedåtgående befolkningsutveckling. Och utan metaller och mineral skulle dagens tekniska produkter som mobiltelefoner, datorer och solceller inte kunna tillverkas.När man i mitten av 1200-talet hittade en metod för att smälta järn i masugnar lades grunden för en nationell rikedom. Järnet som framställdes - osmund - användes som betalningsmedel, skattesedel och blev den viktigaste exportvaran. Masugnens enkla konstruktion gjorde att bönderna själva kunde smälta järn och ta sig ur fattigdom. 

Järn

behövs för att göra stål. Stål är den mest använda metallen i världen: den används 20 gånger mer än alla andra metaller tillsammans. Du hittar stål i byggnader, fordon, maskiner, vitvaror, verktyg och mycket annat. Järnmalm bryts idag i fem svenska gruvor. Sverige är Europas största producent av järnmalm och 2013 utgjorde vår produktion hela 91 procent av EUs totala järnmalmsproduktion.

Stålkonstruktion

Stål hittar man i byggnader, fordon, maskiner, vitvaror, verktyg och mycket annat.

Koppar

är en utmärkt ledare av värme och elektricitet. Det är också tack vare dessa egenskaper som koppar är världens tredje mest använda metall, efter järn och aluminium. Du hittar koppar i bland annat mobiltelefoner, datorer, bilar, tåg, värmeelement och tillsammans med metallen zink som mässing i till exempel blåsinstrument. Koppar bryts idag i sju svenska gruvor. Sverige stod för 10 procent av EUs kopparproduktion år 2013.

Guld

har använts i smycken sedan förhistorisk tid och fungerar idag som internationell valuta. Liksom koppar är guld en god ledare, den har ca 90 procent av koppars ledningsförmåga, och används därför bland annat i mobiltelefoner, datorer och TV-apparater. Guld bryts idag i sju svenska gruvor, och den svenska produktionen stod för en fjärdedel av EUs guldproduktion 2013.

Silver

används framförallt inom smyckesindustrin och i elektronik. Tidigare gick nästan hälften av allt silver på marknaden åt till fotoindustrins filmrullar! Silver bryts idag i tre svenska gruvor som producerade 17 procent av EUs totala silverproduktion 2013.

Zink

skyddar från rost och frätning och används därför ofta som rostskydd på andra metaller. Zink är dessutom antioxiderande och finns därför i till exempel solskyddskrämer och olika medicinska krämer. Zink bryts idag i sju svenska gruvor, och produktionen 2013 utgjorde en fjärdedel av EUs produktion.

Bly

finns framför allt i batterier till bilar och andra fordon. Ett annat användningsområde är i skyddsutrustning för arbete med radioaktiva ämnen och vid röntgendiagnostik – en av egenskaperna hos bly är att den skyddar mot joniserande strålning. Du hittar även bly i kablar och rörledningar. Bly bryts idag i fem svenska gruvor, som 2013 stod för nästan 40 procent av EUs totala blyproduktion.

Tellur

förekommer sparsamt i jordskorpan och används framförallt som halvledare i solceller och som legeringsämne i stål. Tellur bryts idag i en svensk gruva.

Ballast

är benämningen på grus, sand och krossat berg. Ballast används bland annat i betong, asfalt, som fyllnadsmaterial och som järnvägsmakadam (stenarna på banvallen). Eftersom naturgrus är en ändlig resurs, viktig för bland annat vattenförsörjningen, ingår det i Sveriges miljömål att minska användningen av naturgrus. I Sverige fanns det år 2013 ca 1 400 täkter varav hälften var bergtäkter.

Kalksten

förekommer som sedimentär och kristallin bergart (marmor). Kalksten används bland annat i cement, asfalt, glas, kosmetika, papper och gummi. Ett annat användningsområde är att motverka försurning i sjöar och vattendrag.

Kvarts

är ett mineral och förekommer bland annat i kristallin form (kvartsit), i sedimentär form (sandsten) och som lös jordart (kvartssand). Du hittar kvarts i bland annat glas, betong, elektronik, keramik och solpaneler.

Lera

är en finkornig jordart som består av olika lermineral. Lera används bland annat i keramik, porslin och som byggmaterial eller tätning.

Natursten

är definitionen på bergarter som används som byggnadssten för till exempel husfasader, trappor, prydnadssten och gravstenar. I Sverige används bland annat bergarterna granit, gnejs, kalksten, sandsten och skiffrar som natursten.

Så här mycket mineral använder du i snitt under ditt liv

  • Koppar: 0,6 ton
  • Guld: 11 gram
  • Zink: 0,35 ton
  • Cement: 33 ton
  • Järn: 15 ton
  • Bly: 0,4 ton
  • Lera: 9,7 ton
  • Ballast: 775 ton
  • Andra mineral och metaller: 30 ton

Senast granskad 2020-06-03