För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • Seminarium om framtida hantering av förorenade sediment

  SGU, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGI och länsstyrelserna bjuder in till ett seminarium den 18 november om den framtida hanteringen av förorenade sediment.

  27 oktober 2020

 • Kostnad för godkänd miljöövervakning av grundvatten – 80 miljoner kronor

  Kostnaden för en miljöövervakning som klarar kraven från EU:s vattendirektiv och miljömålet för grundvatten uppskattas till 80 miljoner kronor per år. Det framgår av en SGU-utredning, som också jämför med dagens kostnad på 11 miljoner kronor.

  26 oktober 2020

 • Geokemisk kartläggning av morän och sediment på Öland och Gotland

  SGU publicerar en ny rapport om morän och sedimentgeokemi från Sveriges två största öar Öland och Gotland som rör kommunerna Mörbylånga, Borgholm och Gotland.

  22 oktober 2020

 • Naturnära jobb kapar borrör och lokaliserar grundvattenkällor

  Regeringssatsningen Naturnära jobb skapar enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för personer som står en bit bort från arbetsmarknaden. Tack vare satsningen får SGU värdefull hjälp med att kapa och försluta gamla borrör samt att inventera grundvattenkällor runt om i Sverige.

  20 oktober 2020

 • SGU deltar i järnvägsprojekt mellan Linköping och Stockholm

  SGU deltar i förberedelserna inför bygget av Ostlänken. Ny järnväg ska byggas längs en sträcka på 16 mil mellan Linköping och Stockholm. SGU bidrar med kartläggning av berggrunden och analys av bergkvalitet.

  8 oktober 2020

 • Metallprisernas utveckling i september

  Sjunkande metallpriser överlag, för såväl järnmalm som basmetaller och ädelmetaller, med rodium som ett av få undantag. Det är en sammanfattning av metallprisernas utveckling i september.

  7 oktober 2020

 • Grundvattennivåer vecka 41

  Det är fortsatt låga eller mycket låga nivåer för årstiden i de små magasinen i hela Svealand och större delen av Götaland, medan nivåerna i de stora magasinen är låga i södra och östra Götaland samt i delar av södra Norrlands inland.

  6 oktober 2020

 • Hydrologiskt nyår - brytpunkt för grundvattennivåer

  I dag firas det hydrologiska nyåret. Det sammanfaller på många håll med att grundvattennivåerna börjar stiga.

  1 oktober 2020

 • Goda exempel på åtgärder för bättre grundvatten

  SGU lyfter fram ett antal goda exempel på åtgärder som kan genomföras för att minska risken för skada på grundvatten. Tanken är att uppmuntra kommuner och myndigheter till att öka skyddet för grundvattnet.

  29 september 2020

 • Statistik för grus, sand och krossberg 2019

  SGU har sammanställt föregående års svenska produktion av ballast. Resultatet redovisas i en kommande publikation, men delar av innehållet presenteras redan nu.

  28 september 2020