För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • SGU bidrar till enhetliga geodata för hela EU

  SGU har nu levererat de sista datamängderna som ingår i införandet av Inspire, EUs direktiv för att det ska bli lättare att dela och använda geodata. De datamängder som levererats gäller tillstånd för prospektering och gruvbrytning samt energiresurser.

  21 januari 2021

 • Webbinarium om förbättrad grundvatteninformation

  SGU arrangerar den 16 februari ett webbinarium om nya verktyg och bättre information om grundvattnet. Evenemanget riktar sig till dig som jobbar med Sveriges grundvatten på nationell, regional och kommunal nivå.

  19 januari 2021

 • Planering och samverkan nyckel till hållbar ballastförsörjning i Skåne

  I Skåne län finns stora behov av ballast, men få möjligheter till lokal försörjning. För en mer hållbar materialförsörjning krävs bättre planering och ökad samverkan mellan bransch, kommuner, region och länsstyrelse, konstaterar SGU i en ny rapport.

  18 januari 2021

 • Nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor

  SGU har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om gruv- och borrhålskartor. De nya reglerna, som börjar gälla den första mars, är en modernisering och förenkling av de tidigare föreskrifterna med en anpassning till teknikutvecklingen i branschen.

  15 januari 2021

 • Metallpriser under 2020

  Covid-19-pandemin och den därpå följande nedstängningen kom självfallet att påverka metallpriserna under 2020.

  13 januari 2021

 • Geofysiska flygdata 2020 – SGUs flygmätningar 60 år

  År 1960 började SGU med geofysisk kartläggning från luften. De första åren letade man efter järnmalm i norra Sverige och mätte endast magnetfältet. Idag, den 4:e januari, släpps data från 2020 års flyggeofysiska mätningar, samt TEM-data från Flinten.

  4 januari 2021

 • Grundvattennivåer vecka 53

  Grundvattensituationen är i stort sett oförändrad i praktiskt taget hela landet men i sydöstra Sverige är fortfarande grundvattennivåerna låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

  29 december 2020

 • Innovativa verktyg inom utbildningsprogrammet ITP308

  SGUs internationella utbildningsprogram ITP308, om gruvor, hållbarhet och mänskliga rättigheter, arbetar vidare med innovativa idéer, digitalt material och nya planer under coronapandemin.

  27 december 2020

 • Ändringar i minerallagen med anledning av corona

  Regeringen föreslår ändringar i minerallagen med anledning av coronapandemins påverkan på gruvnäringen. Ändringarna gäller förlängningar av undersökningstillstånd. SGU har varit delaktig i förslaget.

  21 december 2020

 • Mer data och ökad kunskap om landets grundvattentillgångar

  Utökad nivåövervakning, mer information om landets tillgång på grundvatten och jordarter, nya 3D-modeller och bättre kunskap om grundvattenkemin. Det är några resultat av regeringens särskilda grundvattensatsning som nu avslutas.

  16 december 2020