Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Fortsatt ökad malmproduktion under 2017

  Malmproduktionen ökade 2017 med fyra procent till 78 miljoner ton, den tredje högsta produktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från Bergverksstatistik 2017.

  20 juni 2018

 • SGU i samarbete med Naturvårdsverket om våtmarker

  SGU ska på uppdrag av Naturvårdsverket ta fram geologiska underlag och beslutsstöd till regeringens satsning på våtmarker.

  20 juni 2018

 • Grundvattennivåer i juni

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. Framförallt i Götaland är nivåerna väldigt låga, i en del fall rekordlåga för årstiden. I de stora magasinen är det för närvarande inga större avvikelser från det normala.

  19 juni 2018

 • SGU sprider kunskap om kritiska metaller och mineral

  SGU bidrar till en specialutgåva av tidskriften Mineralogical magazine, med syfte att öka och sprida kunskap om kritiska metaller och mineral.

  14 juni 2018

 • SGU utökar och utvecklar i Malå

  SGU bygger ut det nationella borrkärnearkivet i Malå med 4000 kvadratmeter, samt förlänger det befintliga hyresavtalet med tio år.

  14 juni 2018

 • Helikoptermätningar ska hitta grundvatten i Örebro

  SGU ska leta efter nya grundvattentillgångar i Örebroområdet med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna beräknas komma igång tidigast den 15 juni, beroende på väderlek.

  12 juni 2018

 • Sjunkande grundvattennivåer

  SGUs mätningar av små grundvattenmagasin visar att nivåerna nu sjunker snabbt i stora delar av landet. I många fall närmar sig nivåerna de lägsta som uppmätts för årstiden.

  12 juni 2018

 • Metallpriser i juni

  Under maj månad var prisutvecklingen bland basmetallerna nickel och koppar särskilt iögonfallande. Ökad efterfrågan på elbilar och reglering av produktionen i Kina var några bidragande orsaker.

  8 juni 2018

 • Ny kunskap om berggrunden i södra Norrbottens län

  Som ett led i att öka kunskapen om Sveriges nordligaste berggrund publiceras ny geologisk information i form av en rapport från SGUs Barentsprojekt.

  31 maj 2018

 • Regional kustsamverkan mot översvämning och erosion i Skåne och Halland

  Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med SGU och Statens geotekniska Institut (SGI) tagit initiativ till en regional kustsamverkan för att motverka stigande havsnivåer och stranderosion.

  29 maj 2018