Startsidan

Kritiska metaller och mineral – så ser tillgången ut i Sverige och EU

REE-mineraliserad varp i Norberg. Foto.

REE-mineraliserad varp i Norberg.

Foto: Erik Jonsson, SGU.

Sverige och EU är starkt beroende av import av råvaror. Egen produktion är viktig för försörjningstryggheten. En stor del av Sveriges befolkning tycker att gruvnäringen ska ges möjligheter att bidra.

EU har pekat ut 30 kritiska råvaror som är avgörande för Europas ekonomi. Prospektering, gruvdrift och återvinning är nödvändiga delar av samhällsbygget.

SGU bidrar med geologisk kunskap som ökar sannolikheten att hitta fyndigheter som kan lösa behoven.

Läs mer om kritiska råvaror

Torvbruk i Sverige

Torv i genomskärning. Foto.

Foto: SGU.

Sverige är en betydande producent av odlingstorv i Europa, men det finns även en produktion som används för energiändamål. Odlingstorven används till traditionell odlingsjord och som växtsubstrat vid storskalig växthusodling. Sedan 2015 är produktionen av odlingstorv större än utvinningen av energitorv.

Läs mer om torv

Stöd inför våtmarksåtgärder

Bild som visar torvmark. Foto.

Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

SGU medverkar i Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsning (LONA). Syftet är att hjälpa aktörer att bedöma om en våtmarksrestaurering har potential att stärka vattenförsörjningen och minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om LONA

Grundvattennivåer

En svensk vägskylt med ortsnamnet Grundvattnet. I bakgrunden syns träd. Foto.

Foto: Britt-Marie Ek, SGU.

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Kontinentalsockellagen

Sandbank vid havet, Skåne. Foto.

För att utforska och utvinna naturtillgångar från svensk havsbotten behövs tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Tillståndsplikten omfattar även undersökning inför vindkraftverk samt nedläggande av kablar och ledningar till havs.

Läs mer om kontinentalsockellagen

Grundvattendagar 2021 inställda

Vatten med luftbubblor som stiger mot ytan. Över bilden syns texten "Grundvattendagarna 2021 inställda - håll utkik efter 2022". Foto.

Grundvattendagarna 2021 är tyvärr inställda på grund av smittspridningsläget. Vi planerar istället för Grundvattendagarna 2022 under nästa höst. Mer information kommer snart!

Brunnsarkivet/databasen Brunnar

En handpump på en grävd vattenbrunn. Foto.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

I Brunnsarkivet, eller som den egentligen heter databasen Brunnar, finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data. Databasen Brunnar är viktig för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Läs mer om Brunnsarkivet/databasen Brunnar

Användarstöd för geologiska frågor - SGUs digitala vägledningar och handledningar

Berg, amfibolitgnejs. Foto.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer