Startsidan

Grafik: Tove Wendelin, SGU.

Råvaruförsörjning

Sverige och EU är starkt beroende av import av råvaror. Egen produktion är viktig för försörjningstryggheten. En stor del av Sveriges befolkning tycker att gruvnäringen ska ges möjligheter att bidra.

EU har pekat ut 30 kritiska råvaror som är avgörande för Europas ekonomi. Prospektering, gruvdrift och återvinning är nödvändiga delar av samhällsbygget.

SGU bidrar med geologisk kunskap som ökar sannolikheten att hitta fyndigheter som kan lösa behoven.

Läs mer om kritiska råvaror

Förlängda undersökningstillstånd efter Covid-19

Regeringen har beslutat om utfärdande av ändringar i minerallagen samt mineralförordningen med anledning av spridningen av covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen.

 

Läs mer på regeringens webbplats

Grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika typer av kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Lediga tjänster

Om det är tomt nedan har vi tyvärr inga lediga tjänster att erbjuda för tillfället.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer