Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Grundvattennivåer i augusti

  Grundvattennivåerna i de små magasinen fortsätter att sjunka i större delen av landet och nivåerna är mycket under det normala i mellersta Norrland och östra Götaland/sydöstra Svealand. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under det normala i hela landet utom längst i norr.

  22 augusti 2019

 • Anmäl dig till Grundvattendagarna 2019

  Välkommen att anmäla dig till Grundvattendagarna 2019 den 23-24 oktober i Lund, den självklara samlingsplatsen för alla som arbetar med Sveriges grundvatten.

  22 augusti 2019

 • Ny metodik ger bättre jordartskartor

  SGU uppgraderar löpande de digitala jordartskartorna. Genom ny metodik och teknik har det blivit möjligt att utforma kartorna med bättre precision och på ett mer effektivt sätt än tidigare.

  19 augusti 2019

 • SGU i kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Moçambique

  I dagarna samlas deltagare från fyra afrikanska länder i Moçambique för att med hjälp av SGU byta erfarenheter om gruvor och miljö, allt i syfte att bidra till en mer hållbar förvaltning av mineralresurser i Afrika.

  16 augusti 2019

 • Många nya data om bergartskemi

  SGU har under sommaren fyllt på den litogeokemiska databasen med 1500 analyser. Bland den nya informationen finns analyser av block och andra fynd som hittats under SGUs Mineraljakter.

  13 augusti 2019

 • Metallprisernas utveckling under första halvåret 2019

  Första halvåret 2019 har bjudit på en uppgång av priset på järnmalm, nickel och ädelmetaller, annars har priset på basmetaller och batterimetaller sjunkit sett över senaste halvåret.

  6 augusti 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet juli–augusti

  Grundvattnet i de små magasinen har fortsatt att sjunka och nivåerna är nu under eller mycket under det normala i större delen av landet. Även i de stora magasinen är nivåerna under det normala i nästan hela Sverige.

  6 augusti 2019

 • Grundvattennivåer juli

  Nivåerna i små magasin sjunker i hela landet och är nu under eller mycket under det normala i Götaland samt i södra och västra Svealand. I de större magasinen är nivåerna fortsatt mycket lägre än normalt i östra Svealand, nordöstra Götaland samt på Gotland.

  24 juli 2019

 • SGU deltar i regeringsuppdrag som tar fram förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment

  Förorenade sediment i sjö- och kustområden är en utmaning för att nå flera miljökvalitetsmål. Inom regeringsuppdraget kommer värdefull kunskap att tas fram för att effektivisera behandling av de områden som innebär störst risk.

  5 juli 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet juni–juli

  Nivåerna i de små magasinen har sjunkit på de flesta håll i landet och nivåerna är nu under eller mycket under det normala i betydande delar av Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under det normala i delar av Svealand och Götaland.

  4 juli 2019