Instruktion och regleringsbrev

Det är riksdagen och regeringen som bestämmer inriktning och ändamål för SGUs verksamhet. Regeringens instruktioner till SGU anges i en särskild förordning (2008: 1233) samt i ett årligt regleringsbrev med krav på vad SGU ska genomföra under ett budgetår.

I instruktionen finns olika generella administrativa bestämmelser för hur vi ska utföra vårt arbete. I regleringsbrevet står det bland annat vilka mål SGU ska uppnå med sin verksamhet, vilka finansiella resurser myndigheten har till sitt förfogande och hur dessa ska fördelas mellan olika verksamheter.

Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning (Riksdagens webbplats, nytt fönster) 

Regleringsbrev 2021 (Ekonomistyrningsverkets webbplats, nytt fönster)

Senast granskad 2021-01-19