Insynsrådet ska ha insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd. Myndighetschefen är rådets ordförande.

Ledamöter i Insynsrådet:

  • Lena Söderberg, generaldirektör, Sveriges geologiska undersökning, SGU
  • Stefan Löfgren, forskningsledare, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Linda Swärd, försäljningsdirektör för offentlig sektor på Microsoft
  • Magdalena Bosson, Stadsdirektör, Stockholms stad
  • Gunnar Holmgren, utredare, Regeringskansliet
  • Ola Johansson, riksdagsledamot (C) Hallands län
  • Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot (S) Jämtlands län

Minnesanteckningar