Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Insynsrådets uppgifter är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. En ledamot i insynsrådet har som främsta uppgift att företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn. Myndighetschefen är rådets ordförande.

Ledamöter i Insynsrådet

  • Anneli Wirtén, generaldirektör, Sveriges geologiska undersökning

Av regeringen utsedda ledamöter. Förordnandet gäller till och med 2021-04-30.

  • Åsa Eriksson, riksdagsledamot
  • Pär Weihed, prorektor
  • Stefan Löfgren, forskningsledare
  • Linda Swärd, försäljningsdirektör
  • Gunnar Holmgren, konsult
  • Ola Johansson, riksdagsledamot