I instruktionen finns olika generella administrativa bestämmelser för hur vi ska utföra vårt arbete. I regleringsbrevet står det bland annat vilka mål SGU ska uppnå med sin verksamhet, vilka finansiella resurser myndigheten har till sitt förfogande och hur dessa ska fördelas mellan olika verksamheter.

Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning (Riksdagens webbplats, nytt fönster) 

Regleringsbrev 2020 (Ekonomistyrningsverkets webbplats, nytt fönster)