Nypublicerade publikationer

Här presenteras det material som publicerats de senaste fyra månaderna. Äldre rapporter återfinns på sidorna för respektive år samt i GeoLagret.

Du når även rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. De år som inte visas på SGUs webbplats återfinns i GeoLagret. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Länk till GeoLagrets startsida

2021

December

Grus, sand och krossberg 2020, Periodisk publikation 2021:3

Information avseende förorenade sediment – användning och förbättringsmöjligheter, SGU-rapport 2021:33

K 716 Grundvattenmagasinet Lunnarp–Smedstorp

K 717 Grundvattenmagasinet Bräkneåsen Hjälmsa

K 718 Grundvattenmagasinet Bräkneåsen Bräkne-Hoby

K 719 Grundvattenmagasinen Ingarö Brunn och Återvallsträsket

Malmer, industriella mineral och bergarter i Surahammar, Köping, Västerås, Arboga och Kungsör kommuner, Västmanlands län. Rapporter och meddelanden 150. 

K 728 Berggrundskartan 25L Boden SV

K 727 Berggrundskartan 25L Boden SO

K 726 Berggrundskartan 25L Boden NV

K 725 Berggrundskartan 25L Boden NO

Rapportering av regeringsuppdrag - Geologisk lagring av koldioxid i Sverige och i grannländer – status och utveckling, RR2021:04

Att minimera sulfidoxidation vid gruvdrift – från anrikning till efterbehandling, SGU-rapport 2021:32

November

Delrapportering av regeringsuppdrag. Hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser, Regeringsrapport 2021:03

K 710 Grundvattenmagasinet Emmabodaåsen Åseda

K 711 Grundvattenmagasinet Ulla Hau

Malmer, industriella mineral och bergarter i Sala kommun, Västmanlands län, Rapporter och meddelanden 149

Helikopterburna TEM-undersökningar över Nordöstra Kristianstadsslätten och Listerlandet - Geologisk och hydrogeologisk tolkning, SGU-rapport 2021:30

Geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer vid Vätterns nordvästra strand, SGU-rapport 2021:29 

Oktober

Miljömålsrådsåtgärden ”Bevarande och skydd av källmiljöer”. Samverkan kring naturliga källor, SGU-rapport 2021:28

Malmer, industriella mineral och bergarter i Heby kommun, Uppsala län. Rapporter och meddelanden 148

K 715 Kortfattad beskrivning till regional berggrundskarta över 8G Norrköping SV

September

Geologisk 3D-modell. Gotland, SGU-rapport 2021:27 

K 714 Kortfattad beskrivning till regional berggrundskarta över 8G Norrköping SO

K 713 Kortfattad beskrivning till regional berggrundskarta över 8H Arkösund SV

K 712 Beskrivning till berggrundskartorna 24G Umnäs NV, NO, SV & SO

K 709 Berggrundskartan 24G Umnäs SO

K 708 Berggrundskartan 24G Umnäs SV

K 707 Berggrundskartan 24G Umnäs NO

K 706 Berggrundskartan 24G Umnäs NV

Senast granskad 2021-12-22