”Låna en geolog” är en tjänst som SGU erbjuder kommuner, länsstyrelser och andra aktörer inom samhällsplaneringen. En av våra geologer eller en annan expert kommer till dig och hjälper dig att finna, förstå och tolka geologiska data och använda geologisk kunskap.

Tillsammans kan vi öka förutsättningarna för att:

  • geologisk information nyttjas på rätt sätt
  • skydda Sveriges grundvatten
  • hushålla med de svenska naturresurserna
  • förebygga risker inom samhällsplaneringen

Välkommen att kontakta oss redan idag!

Kontakta kundtjänst

Vill du låna en geolog eller veta mer om att använda tjänsten? Välkommen att kontakta vår kundtjänst:

SGU, Kundtjänst, Box 670, 751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 00 (SGUs växel)
Fax: 018-17 92 10
E-post: kundservice@sgu.se

Låna en geolog på youtube.

youtube hittar du filmer med föreläsningar genomförda under ett Låna en geolog.