LuleåLuleåkontoret vy utifrån

Adress: Bergsstaten, Varvsgatan 41, 972 32 Luleå
Telefon: 0920-23 79 00

Karta till Bergsstaten i Luleå (nytt fönster)

E-post till registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Fakturaadress: Sveriges geologiska undersökning, FE 17, 838 73 Frösön
Fakturan ska märkas med org.kod (kostnadsställe) 

Organisationsnummer: 202100-2528

VAT-nummer: SE202100252801

Bankgiro: 5803-4174

Bankgiro (enbart för inbetalning av säkerheter): 232-8474

Du kan nå all personal på Bergsstaten via e-post. För att undvika så kallad spam har vi dock valt att inte publicera våra medarbetares e-postadresser på våra webbsidor.

För att kontakta personal via e-post, skriv adressen enligt följande modell: fornamn.efternamn@bergsstaten.se
Glöm inte att ersätta å och ä med a och ö med o.

Kontaktpersoner Bergsstaten

Bergmästare: Åsa Persson
0920-23 79 07

Elinor Alfredsson, jurist
0920-23 79 17

Eva Carlsson, administratör
0920-23 79 18

Ida Eriksson, handläggare
0920-23 79 05

Anders Jakobsson, handläggare
0920-23 79 13

Linda Keisu, handläggare
0920-23 79 04

John Krispinsson, jurist
0920-23 79 12

Cecilia Lund, gruvingenjör
0920-23 79 16

Alf Mårtensson, administratör
0920-23 79 15

Kristina Persson Säker, handläggare
0920-23 79 03

Zmar Sarlus, gruvingenjör
0920-23 79 06

Ann-Kristin Svedjeholm, ekonom
0920-23 79 02