Jordkartvisare

Olika kartvisare med information om Sveriges jordarter, deras utbredning och sammansättning, samt förekomst av framför allt grus, morän och torv.

Kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor eller vill göra beställningar.

Telefon: 018-17 90 00 (växel)
Fax: 018-17 92 10
E-post: kundservice@sgu.se

SGU, Kundtjänst
Box 670
751 28 Uppsala