För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Common Implementation Strategy - Working Group Groundwater, (CIS- WG GW)

SGU representerar Sverige i EU-kommissionens arbetsgrupp WG Groundwater som arbetar med genomförandet av ramdirektivet för vatten och grundvattendirektivet. Gruppens mandat omfattar till exempel framtagande av vägledningsdokument och utbyte av "best practise" av direktivsgenomförande mellan medlemsländer.

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Jenny Mccarthy

    Telefon: 018-179160
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
    Skicka e-post