Ledamöter

Ordförande

Anneli Wirtén, GD Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda t.o.m. 2022-12-31

 • Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket
 • Uwe Fortkamp, Naturvårdsverket
 • Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen

Ledamöter valda t.o.m. 2021-12-31

 • Johan Antti, Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Karin Comstedt Webb, HeidelbergCement Sweden AB
 • Pierre Heeroma, LKAB
 • Maria Sunér Fleming, SveMin
 • Stefan Romedahl, Boliden Mineral AB
 • Staffan Sandström, Zinkgruvan Mining AB

Ledamöter valda t.o.m. 2020-12-31

 • Margaretha Groth, Vinnova
 • Håkan Pihl, Nordkalk
 • Representant från Sametinget

Vakanta ledamöter

 • Representant från Björkdalsgruvan AB
 • Representant från Bergforsk

Sekreterare

Peter Åkerhammar, Sveriges geologiska undersökning

Instruktion

Minnesanteckningar

Möte september 2019 (nytt fönster)

Möte april 2019 (nytt fönster)

Möte oktober 2018 (nytt fönster)

Möte april 2018 (nytt fönster)

Möte oktober 2017 (nytt fönster)

Möte april 2017 (nytt fönster)

Möte oktober 2016 (nytt fönster)

Möte april 2016 (nytt fönster)

Möte november 2015 (nytt fönster)

Möte april 2015 (nytt fönster)

Möte oktober 2014 (nytt fönster)

Möte mars 2014 (nytt fönster)