Ledamöter

Ordförande

Lena Söderberg, GD Sveriges geologiska undersökning

Ledamöter valda t.o.m. 2021-12-31

 • Stefan Romedahl, Boliden Mineral AB
 • Pierre Heeroma, LKAB
 • Maria Sunér Fleming, SveMin
 • Johan Antti, Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Staffan Sandström, Zinkgruvan Mining AB

Ledamöter valda t.o.m. 2020-12-31

 • Margaretha Groth, Vinnova
 • Sabine Mayer, Bergforsk
 • Håkan Pihl, Nordkalk
 • Representant från Sametinget

Ledamöter valda t.o.m. 2019-12-31

 • Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen
 • Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket
 • Representant från Naturvårdsverket

Vakanta ledamöter

 • Representant från Björkdalsgruvan AB
 • Representant från Cementa AB

Sekreterare

Peter Åkerhammar, Sveriges geologiska undersökning

Instruktion

Minnesanteckningar

Möte september 2019 (nytt fönster)

Möte april 2019 (nytt fönster)

Möte oktober 2018 (nytt fönster)

Möte april 2018 (nytt fönster)

Möte oktober 2017 (nytt fönster)

Möte april 2017 (nytt fönster)

Möte oktober 2016 (nytt fönster)

Möte april 2016 (nytt fönster)

Möte november 2015 (nytt fönster)

Möte april 2015 (nytt fönster)

Möte oktober 2014 (nytt fönster)

Möte mars 2014 (nytt fönster)