Startsidan

Kritiska metaller och mineral – så ser tillgången ut i Sverige och EU

REE

REE-mineraliserad varp i Norberg.

Foto: Erik Jonsson

Sverige och EU är starkt beroende av import av råvaror. Egen produktion är viktig för försörjningstryggheten. En stor del av Sveriges befolkning tycker att gruvnäringen ska ges möjligheter att bidra.

EU har pekat ut 30 kritiska råvaror som är avgörande för Europas ekonomi. Prospektering, gruvdrift och återvinning är nödvändiga delar av samhällsbygget.

SGU bidrar med geologisk kunskap som ökar sannolikheten att hitta fyndigheter som kan lösa behoven.

Läs mer om kritiska råvaror

Vad tycker du om SGUs webbplats?

Foto: Gunnel Ransed, SGU.

Hjälp oss bli bättre genom att svara på våra frågor. Det tar bara några minuter.

Enkät om SGUs webbplats (nytt fönster).

Kontinentalsockellagen

För att utforska och utvinna naturtillgångar från kontinentalsockeln, behövs tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln. Tillståndsplikten omfattar även till exempel undersökning inför anläggande av vindkraftverk till havs samt nedläggande av kablar och ledningar på havsbotten.

Läs mer om kontinentalsockellagen

Grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika typer av kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Spännande geologi i Bergslagen

SGU undersöker på nytt områden i Bergslagen för att hitta spännande material. Många av de material som behövs i teknik för grön omställning kan finnas kvar i gammalt avfall eller i berget.

Läs mer om SGUs arbete i Bergslagen

Jordskalv

Risträskkölen.

Foto: Robert Lagerbäck, SGU

I Sverige förekommer det visserligen jordskalv, men mycket svaga sådana. Däremot är kraftiga jordskalv vanliga i områden där plattorna kolliderar, sk kollisionszoner.

Läs mer om jordskalv

Användarstöd för geologiska frågor - SGUs digitala vägledningar och handledningar

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer