Startsidan

Kritiska metaller och mineral – så ser tillgången ut i Sverige och EU

REE

REE-mineraliserad varp i Norberg.

Foto: Erik Jonsson

Sverige och EU är starkt beroende av import av råvaror. Egen produktion är viktig för försörjningstryggheten. En stor del av Sveriges befolkning tycker att gruvnäringen ska ges möjligheter att bidra.

EU har pekat ut 30 kritiska råvaror som är avgörande för Europas ekonomi. Prospektering, gruvdrift och återvinning är nödvändiga delar av samhällsbygget.

SGU bidrar med geologisk kunskap som ökar sannolikheten att hitta fyndigheter som kan lösa behoven.

Läs mer om kritiska råvaror

Grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Kontinentalsockellagen

För att utforska och utvinna naturtillgångar från svensk havsbotten behövs tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Tillståndsplikten omfattar även undersökning inför vindkraftverk samt nedläggande av kablar och ledningar till havs.

Läs mer om kontinentalsockellagen

Grundvattendagarna 2021

I december är det återigen dags för en egen konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde.

Grundvattendagarna 2021

Spännande geologi i Bergslagen

SGU letar på nytt i Bergslagen efter spännande material. Många av de metaller som behövs i teknik för grön omställning kan finnas kvar i gammalt avfall eller i berget.

Läs mer om SGUs arbete i Bergslagen

Användarstöd för geologiska frågor - SGUs digitala vägledningar och handledningar

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer