För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Grundvatten och våtmarker

SGU har publicerat en rapport som sammanfattar geologin i våtmarker och dess betydelse för grundvattnet. Syftet är att erbjuda kommuner och länsstyrelser stöd i arbetet med våtmarker som ett sätt att stärka grundvattnet.

Rapport om våtmarkers geologiska förutsättningar

SGU har släppt en rapport som sammanfattar geologin i våtmarker och dess betydelse för grundvattnet. Där presenteras ett urval av tillgängliga underlag för att bedöma geologin samt ett antal typområden med utgångspunkt ifrån geologin. Vidare beskrivs betydelsen av övervakning av grundvatten i samband med åtgärder samt hur en ändamålsenlig övervakning kan utföras.

Rapporten berör tre huvudkategorier av åtgärder som kan stärka grundvattentillgången:

  1. åt­gärder som höjer grundvattennivån och på så sätt stärker den magasinerande förmågan vid en grundvattenförekomst,
  2. åtgärder som kan avlasta grundvattnet från vattenuttag, så som anläggande av dammar,
  3. samt åtgärder som görs för att balansera vattenflöden i anslutning till en våtmark.

Rapporten fokuserar på torvbildande våtmarker som återfinns i grundvattnets utströmnings­områden. Många av dessa områden är idag utdikade vilket förutom att påverka våtmarkens grundvattennivå även kan påverka omkringliggande områden.

Läs rapporten ”Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder”

Senast granskad 2020-11-03