För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Hättjärn, Orsa kommun.

Foto: Fredrik Karlsson, SGU

Geoturism och Naturnära jobb

Projektet Naturnära jobb bidrar till att lyfta fram geologiska besöksmål genom geoturism.

Geoturism är ett exempel på hållbar regional tillväxt, en viktig del i utvecklingen av landsbygden eftersom många geologiska besöksmål ligger utanför tätorterna. Intresset för geoturism och geoparker i Sverige har ökat de senaste tio åren. Många har insett att de geologiska förutsättningarna och den spännande geologiska berättelsen är ett sätt att både locka besökare och sprida kunskap om jordens historia och geologins betydelse för samhällets utveckling.

Projektet Naturnära jobb ska lyfta fram de geologiska naturvärdena på en mängd platser i landet och göra dessa mer tillgängliga för besökare. SGU arbetar med att göra förstudier för hur olika besöksmål och platser kan rustas upp och förbättras utifrån ett geoturistiskt perspektiv. Förstudierna görs i samarbete med berörda lokala myndigheter. Vissa platser är redan idag utmärkta som naturminnen och lokala sevärdheter. Planen är att arbetslagen inom Naturnära jobb ska arbeta med att röja i skog och vegetation, blottlägga intressant berggrund, avgränsa områden, förbättra stigar och annan infrastruktur samt förbättra och utöka skyltar med kartor och information. I många fall kommer det att behövas insatser från lokala företrädare som hembygdsföreningar och kommuner.

SGU har länge arbetat med att lyfta fram geologiska naturvärden och är ett stöd för kommuner och länsstyrelser i den fysiska planeringen.

Läs mer om sevärd geologi och geoturism

Exempel på platser

Östbjörka, Rättviks kommun

Östbjörka kalkberg är uppbyggt av revkalksten som bildats av koralldjur i det hav som täckte Siljansbygden för cirka 350 miljoner år sedan. De geologiska värdena i naturreservatet är kopplade till den kanjon som har eroderats ned i Bodakalkstenen. Inom reservatet finns ett flertal ruiner efter gamla kalkugnar. 

Senast granskad 2021-08-17

Kontaktperson

  • Linda Wickström

    Telefon: 018-179313
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering berg
    Skicka e-post