För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Geoparker

En geopark är ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.

En geopark konkurrerar inte med andra icke-geologiska besöksmål som finns i området. Den lokala geologin kan istället fungera som en röd tråd i ett annars spretigt utbud av besöksmål.

Internationella nätverk av geoparker har funnits sedan 2004, och sedan 2015 ingår geoparker med internationella geologiska värden som en del av UNESCO:s geovetenskapliga program IGGP (International Geoscience and Geoparks Program).

Det finns en rad olika kriterier som de ingående geoparkerna måste uppnå för att få statusen som geopark inom UNESCO:s ramar. UNESCO har även en regelbunden uppföljningsprocess som säkerställer att de ingående geoparkerna fortsatt når upp till de krav och riktlinjer som finns. I Sverige finns det idag (2021) ingen UNESCO global geopark, men Platåbergens geopark håller på att få sin ansökan utvärderad.

Läs mer om UNESCO Global Geoparks (länk till officiell webbplats på engelska).

Läs om initiativet Svensk geopark.

Senast granskad 2021-11-01