En geopark konkurrerar inte med andra icke-geologiska besöksmål som finns i området. Den lokala geologin kan istället fungera som en röd tråd i ett annars spretigt utbud av besöksmål.

Internationella nätverk av geoparker har funnits sedan 2004, och sedan 2015 ingår geoparker med internationella geologiska värden som en del av UNESCO:s geovetenskapliga program IGGP (International Geoscience and Geoparks Program).

UNESCO har en rad olika kriterier som de ingående geoparkerna måste uppnå för att få statusen som geopark inom UNESCO:s ramar. Det finns även en regelbunden uppföljningsprocess som säkerställer att de ingående geoparkerna fortsatt når upp till de krav och riktlinjer som finns. I Sverige finns det idag (2019) ingen UNESCO anknuten geopark.