Samverkan för innovation är ett nätverk som syftar till att hitta nya lösningar för ökad användning av andra efterbehandlingslösningar än schakt och deponering i Sverige. Som ett första steg har SGU tillsammans med Länsstyrelsen genomfört en workshop med kommunala huvudmän 7–8 november 2019.

Här kan du ladda ner presentationerna och se workshopens delar i efterhand:

Presentationer

Introduktion Jeanette Häggrot Naturvårdsverket
Presentation av nätverket - Pär Nilsson och Kristina Sjödin
Efterbehandlingstekniker för arsenikförorenade material - Jurate Kumpiene
Tekniklösningar för dioxinförorenade områden - Lisa Lundin
Loddby - Åtgärdsförberedande undersökningar
Inledning workshop
Resultat workshop