Teknik

Tekniken som ska testas i pilotförsöket kallas densitetsstyrd lågflödesmuddring. Det är en försiktig metod som suger upp ytliga sediment från sjöns botten med ett fjärrstyrt mudderverk. Därefter ska sedimentslammet pumpas till stora säckar gjorda i ett textilmaterial, så kallade geotuber. Slammet blandas med en polymer som gör att metallerna flockas ihop och fastnar i geotuberna men vatten rinner ut genom små hål i textilen. Under vintern fryser slammet i geotuberna och när det tinar igen frigörs ännu mer vatten. I pilotprojektet undersöks hur länge slammet behöver ligga i geotuberna för att avvattnas tillräckligt mycket. Mängden vatten i slammet vill man reducera så långt som möjligt för att minska transporterna och dessutom får vattenhalten inte vara för hög om det ska kunna skickas till en anläggning för förbränning.

Tidsåtgång

Pilotprojektet beräknas pågå i 2–3 år.

Tidsplan

2019    
juni Stängsling  
juni–augusti Markarbeten  
augusti-september Muddring, avvattning  
september–oktober forts. avvattning, avslutning  
     
2020    
april–augusti Ev. avvattning  
     
   

 

Budget

yyy zzz tkr