GeoLagret

GeoLagret är framtaget för att det ska bli enklare att hitta våra produkter. De flesta har en geografisk koppling och vi har därför byggt ett sökverktyg och en databas som gör det möjligt att hitta med geografisk sökning men det går också bra att söka på fördefinierade sökkriterier eller fritext.

I GeoLagret kan du söka efter och ladda ned många av SGUs produkter. Det inkluderar bland annat:

  • Kartor.
  • Rapporter.
  • Broschyrer.
  • Nedladdningsbara geologiska data.
  • Beställningsbara geologiska data.
  • Länkar till våra olika karttjänster.

Du kan söka antingen med text eller i karta, eller med en kombination av båda.

Vissa SGU-produkter kan du ladda ned direkt i GeoLagret. Om en produkt inte går att ladda ned, går den att beställa. Då ska du kontakta SGUs kundservice för att få mer information och eventuella prisuppgifter. I GeoLagret kan du skapa en lista av de produkter du är intresserad av för att skicka till SGUs kundservice.

De produkter som är nedladdningsbara som pdf-filer är kostnadsfria.

Senast granskad 2020-10-22