För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Publicerat 2018

Nedanstående publicerades under 2018.

Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Sök i GeoLagret (nytt fönster) 

December

Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, SGU-rapport 2018:24

K 623 Bergkvalitet Skåne – beskrivning till bergkvalitetskartor över delar av Söderåsen, Kristianstadsområdet, Linderödsåsen och Romeleåsen

K 615 Grundvattenmagasinet Ljungbyåsen Hamneda 

K 616 Grundvattenmagasinet Ljungbyåsen Kånna 

K 617 Grundvattenmagasinet Bergaåsen Ljungby 

K 618 Grundvattenmagasinet Kopparberg 

K 619 Grundvattenmagasin och jordarter i Hemavanområdet 

K 620 Grundvattenmagasinet Källheden 

K 621 Grundvattenmagasinet Malåsen ovan Bastuträsk

Delredovisning av regeringsuppdrag: Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, Regeringsrapport 2018:06

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral, Regeringsrapport 2018:05

Ladda ner det arbetsmaterial i form av analyser som samlats inom ramen för regeringsuppdraget här (länk till databas i excelformat)

Inom ramen för regeringsuppdraget har en metod för provtagning av gruvavfall tagits fram av företaget Bergskraft. Ladda ner en beskrivning av metoden här (nytt fönster)

November

Hexaklorbensen i svenska sediment 1986–2015, SGU-rapport 2018:23

K 622 Beskrivning till berggrundskartan i projekt Falun, gruvnära kartering

Grus, sand och krossberg 2017, periodiska publikationer 2018:2

Oktober

Redovisning av miljömålsrådsåtgärd: Förorenade sediment – behov och färdplan för en renare vattenmiljö, SGU-rapport 2018:21

U-Pb zircon geochronology of rocks from the mid and southwestern part of Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2018:22

U–Pb zircon age of a quartz monzonite from Sjávnjaluokta, northern Sweden – type area for the Perthite monzonite suite, SGU-rapport 2018:20

U–Pb zircon age of a granodioritic gneiss from Rimokojan at Stora Luleälven, Norrbotten County, northern Sweden, SGU-rapport 2018:19

Handledning till kartan "Förutsättningar för skred i finkornig jordart", SGU-rapport 2018:17

Age of the rhyolite hosting the Ultevis Mn-Fe-Ba-As mineralisation, northern Sweden, SGU-rapport 2018:18

K 598 Grundvattenmagasinet Järpås 

K 599 Grundvattenmagasinet Saleby 

K 600 Grundvattenmagasinet Stora Levene 

K 601 Grundvattenmagasinet Jung 

K 602 Grundvattenmagasinet Almeåsen 

K 603 Grundvattenmagasinet Helås 

K 604 Grundvattenmagasinet Vara 

K 605 Grundvattenmagasinet Arentorp 

K 606 Grundvattenmagasinet Åsen 

K 607 Grundvattenmagasinet Jonslund 

K 608 Grundvattenmagasinen Själevad och Prästbordet 

K 609 Grundvattenmagasinet Fjärås Bräcka

September

K 614 Beskrivning till jordartskartorna 8C Lidköping NV, NO, SV och SO samt Mellerud SO

K 612 Grundvattenmagasinet Lockne

K 613 Grundvattenmagasinet St Olov, Håkansta och Haxäng

Miljöövervakning grundvatten – utvärdering av provtagningsfrekvens, SGU-rapport 2018:16

K 611 Beskrivning till bergkvalitetskartan Onsala

K 610 Beskrivning till bergkvalitetskartan Kungälv

Augusti

2017 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2017-12-31, SGU-rapport 2018:15

Juli

SkyTEM-undersökningar på Öland – Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, Rapporter och meddelanden 145 

Bergverksstatistik 2017. Periodiska publikationer 2018:1

Juni

Bergslagen etapp 1: Proveniensstudier av sedimentära bergarter i Bergslagen med omgivning, SGU-rapport 2018:14

Bergslagen etapp 1: Kartering i Norbergsområdet, SGU-rapport 2018:13

Sammanfattning av pågående verksamhet 2017. Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp1, SGU-rapport 2018:12

Delrapportering av regeringsuppdrag SGUs genomförandeplan för miljömålen 2018, Regeringsrapport 2018:04

Maj

Verksamhetsrapport 2017. Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län samt Heby kommun, SGU-rapport 2018:11

Synthesis of the bedrock geology in southern Norrbotten County, northern Sweden, Rapporter och meddelanden 144 (komprimerad fil, men stor ändå)

Experience report for BetterGeoEdu -Teaching about raw materials using computer games, SGU-rapport 2018:10

K 597 Grundvattenmagasinen Marnäs och Dådran

K 596 Grundvattenmagsinet Enviken 

K 595 Grundvattenmagasinen Hosjö-Danholn och Sundborn

K 594 Grundvattenmagasinet Ädelfors

K 593 Grundvattenmagasinet Bruzaholm-Hjältevad

K 592 Grundvattenmagasinen Aneby, Sunneränga och Rosjön

K 591 Grundvattenmagasinet Korrö

K 590 Grundvattenmagasinet Bro

K 589 Grundvattenmagasinet Ed

Hållbar ballastförsörjning – förutsättningar i Stockholms och Uppsala län, SGU-rapport 2018:09

Stockholmsområdets berggrund, jordarter, geologiska utveckling och erfarenheter från infrastrukturprojekt, SGU-rapport 2018:08

April

Övervakning av grundvattennivåer i anslutning till rikkärr i Skåne län. SGU-rapport 2018:07

3D model of lithotectonic units and regional deformation zones in the bedrock of Sweden, SGU-rapport 2018:06

3D-modell över litotektoniska enheter och regionala deformationszoner i Sveriges berggrund, SGU-rapport 2018:05

Mars

Att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna – visuellt stöd. Regeringsrapport 2018:03

Geology of the Northern Norrbotten ore province, northern Sweden, Rapporter och meddelanden 141 (komprimerad fil, men stor ändå). Rapporten finns att ladda ner kapitelvis, se sidan om Barentsprojektet.

U-Pb zircon dating of granodiorite from the Muddus structure, northern Sweden, SGU-rapport 2018:04

U-Pb zircon age of an Archean granodioritic gneiss in the Boden area, northern Sweden, SGU-rapport 2018:03

Age of migmatisation in the Boden area, northern Sweden, SGU-rapport 2018:02 

Februari

SGUs årsredovisning 2017

Den senaste nedisningen i södra Sverige – och tiden dessförinnan, Rapporter och meddelanden 143 (komprimerad fil)

Delrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral. Regeringsrapport 2018:01

Januari

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2018:02

Slutrapportering av Geopraktisk. Utvecklingen av en digital jobbguide för nyanlända, SGU-rapport 2018:01

Senast granskad: 2018-12-20

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontakta oss