Du når rapporterna genom GeoLagret eller genom att kontakta kundtjänst. Samtliga länkar på den här sidan öppnas i nytt fönster.

Årets publikationer i GeoLagret. 

December

Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, SGU-rapport 2018:24

K 623 Bergkvalitet Skåne – beskrivning till bergkvalitetskartor över delar av Söderåsen, Kristianstadsområdet, Linderödsåsen och Romeleåsen

K 615 Grundvattenmagasinet Ljungbyåsen Hamneda 

K 616 Grundvattenmagasinet Ljungbyåsen Kånna 

K 617 Grundvattenmagasinet Bergaåsen Ljungby 

K 618 Grundvattenmagasinet Kopparberg 

K 619 Grundvattenmagasin och jordarter i Hemavanområdet 

K 620 Grundvattenmagasinet Källheden 

K 621 Grundvattenmagasinet Malåsen ovan Bastuträsk

Delredovisning av regeringsuppdrag: Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser, Regeringsrapport 2018:06

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral, Regeringsrapport 2018:05

Ladda ner det arbetsmaterial i form av analyser som samlats inom ramen för regeringsuppdraget här (länk till databas i excelformat)

Inom ramen för regeringsuppdraget har en metod för provtagning av gruvavfall tagits fram av företaget Bergskraft. Ladda ner en beskrivning av metoden här (nytt fönster)

November

Hexaklorbensen i svenska sediment 1986–2015, SGU-rapport 2018:23

K 622 Beskrivning till berggrundskartan i projekt Falun, gruvnära kartering

Grus, sand och krossberg 2017, periodiska publikationer 2018:2

Oktober

Redovisning av miljömålsrådsåtgärd: Förorenade sediment – behov och färdplan för en renare vattenmiljö, SGU-rapport 2018:21

U-Pb zircon geochronology of rocks from the mid and southwestern part of Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2018:22

U–Pb zircon age of a quartz monzonite from Sjávnjaluokta, northern Sweden – type area for the Perthite monzonite suite, SGU-rapport 2018:20

U–Pb zircon age of a granodioritic gneiss from Rimokojan at Stora Luleälven, Norrbotten County, northern Sweden, SGU-rapport 2018:19

Handledning till kartan "Förutsättningar för skred i finkornig jordart", SGU-rapport 2018:17

Age of the rhyolite hosting the Ultevis Mn-Fe-Ba-As mineralisation, northern Sweden, SGU-rapport 2018:18

K 598 Grundvattenmagasinet Järpås 

K 599 Grundvattenmagasinet Saleby 

K 600 Grundvattenmagasinet Stora Levene 

K 601 Grundvattenmagasinet Jung 

K 602 Grundvattenmagasinet Almeåsen 

K 603 Grundvattenmagasinet Helås 

K 604 Grundvattenmagasinet Vara 

K 605 Grundvattenmagasinet Arentorp 

K 606 Grundvattenmagasinet Åsen 

K 607 Grundvattenmagasinet Jonslund 

K 608 Grundvattenmagasinen Själevad och Prästbordet 

K 609 Grundvattenmagasinet Fjärås Bräcka

September

K 614 Beskrivning till jordartskartorna 8C Lidköping NV, NO, SV och SO samt Mellerud SO

K 612 Grundvattenmagasinet Lockne

K 613 Grundvattenmagasinet St Olov, Håkansta och Haxäng

Miljöövervakning grundvatten – utvärdering av provtagningsfrekvens, SGU-rapport 2018:16

K 611 Beskrivning till bergkvalitetskartan Onsala

K 610 Beskrivning till bergkvalitetskartan Kungälv

Augusti

2017 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2017-12-31, SGU-rapport 2018:15

Juli

SkyTEM-undersökningar på Öland – Geologiska tolkningar och hydrogeologisk tillämpning, Rapporter och meddelanden 145 

Bergverksstatistik 2017. Periodiska publikationer 2018:1

Juni

Bergslagen etapp 1: Proveniensstudier av sedimentära bergarter i Bergslagen med omgivning, SGU-rapport 2018:14

Bergslagen etapp 1: Kartering i Norbergsområdet, SGU-rapport 2018:13

Sammanfattning av pågående verksamhet 2017. Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp1, SGU-rapport 2018:12

Delrapportering av regeringsuppdrag SGUs genomförandeplan för miljömålen 2018, Regeringsrapport 2018:04

Maj

Verksamhetsrapport 2017. Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län samt Heby kommun, SGU-rapport 2018:11

Synthesis of the bedrock geology in southern Norrbotten County, northern Sweden, Rapporter och meddelanden 144 (komprimerad fil, men stor ändå)

Experience report for BetterGeoEdu -Teaching about raw materials using computer games, SGU-rapport 2018:10

K 597 Grundvattenmagasinen Marnäs och Dådran

K 596 Grundvattenmagsinet Enviken 

K 595 Grundvattenmagasinen Hosjö-Danholn och Sundborn

K 594 Grundvattenmagasinet Ädelfors

K 593 Grundvattenmagasinet Bruzaholm-Hjältevad

K 592 Grundvattenmagasinen Aneby, Sunneränga och Rosjön

K 591 Grundvattenmagasinet Korrö

K 590 Grundvattenmagasinet Bro

K 589 Grundvattenmagasinet Ed

Hållbar ballastförsörjning – förutsättningar i Stockholms och Uppsala län, SGU-rapport 2018:09

Stockholmsområdets berggrund, jordarter, geologiska utveckling och erfarenheter från infrastrukturprojekt, SGU-rapport 2018:08

April

Övervakning av grundvattennivåer i anslutning till rikkärr i Skåne län. SGU-rapport 2018:07

3D model of lithotectonic units and regional deformation zones in the bedrock of Sweden, SGU-rapport 2018:06

3D-modell över litotektoniska enheter och regionala deformationszoner i Sveriges berggrund, SGU-rapport 2018:05

Mars

Att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna – visuellt stöd. Regeringsrapport 2018:03

Geology of the Northern Norrbotten ore province, northern Sweden, Rapporter och meddelanden 141 (komprimerad fil, men stor ändå). Rapporten finns att ladda ner kapitelvis, se sidan om Barentsprojektet.

U-Pb zircon dating of granodiorite from the Muddus structure, northern Sweden, SGU-rapport 2018:04

U-Pb zircon age of an Archean granodioritic gneiss in the Boden area, northern Sweden, SGU-rapport 2018:03

Age of migmatisation in the Boden area, northern Sweden, SGU-rapport 2018:02 

Februari

SGUs årsredovisning 2017

Den senaste nedisningen i södra Sverige – och tiden dessförinnan, Rapporter och meddelanden 143 (komprimerad fil)

Delrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral. Regeringsrapport 2018:01

Januari

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2018:02

Slutrapportering av Geopraktisk. Utvecklingen av en digital jobbguide för nyanlända, SGU-rapport 2018:01