Det finns ett stort intresse från många aktörer inom kommunerna att få lära sig mer om grundvatten. Efter kursen Grundvattendag för kommuner, 10 april 2014, hoppas vi att deltagarna har fått bättre kunskap om grundvatten i allmänhet och grundvattenfrågor inom kommunala arbetsområden i synnerhet. Vår målsättning är att kursen även kommer att ges i Lund, Göteborg och Luleå under hösten 2014.

Plats 

Hörsalen på SGU i Uppsala.

Avgift

Avgiften för kursen är 1500 kr.

Anmälan

Anmäl dig här på webbplatsen, se länk till anmälningsformulär nedan.
 
Obs: Ny sista dag för anmälan är 24 mars 2014.

Anmälan till "Grundvattendag för kommuner 10 april 2014"
 
Ladda ner inbjudan till kursen "Grundvattendag för kommuner" (nytt fönster)

Preliminärt program

Förmiddagen kommer att ge grundläggande information om grundvatten, vi tar även upp allmänna frågor, informerar om SGUs datamängder, karttjänster och kartvisare med mera samt pratar om miljömål och vattenförvaltning.
 
Efter lunch kan du välja ämnen från tre olika spår:

  • Grundvatten i samhällsplaneringen
  • Tillstånd, anmälan och tillsyn
  • Grundvatten i VA-planeringen

Mer information om innehåller i respektive spår kommer senare.

Mer information 

Om konferensens innehåll: 

Eva Jirner, SGU, 018-17 92 05

Om anmälan:

Anmälningstiden har gått ut.