När du beställer digital information från SGU behöver du ett avtal som reglerar hur du kan använda informationen. Under rubriken "Upphovsrätt" kan du läsa mer om hur du får använda SGUs information.

Kontakta oss

Kundtjänst har telefontid måndag–fredag 9.30–11.30. Du kan också kontakta oss via brev eller e-post. Normalt återkopplar vi e-postärenden inom 24 timmar.

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Kundtjänst
Box 670
751 28 UPPSALA

Tel: 018-17 90 00 (SGUs växel)
E-post: kundservice@sgu.se

För ytterligare kontaktsätt, se Kontakta oss

På aktuella undersidor kan du läsa mer om villkoren för att använda SGUs produkter.