Efterbehandling av förorenade områden

Kartvisaren "Efterbehandling av förorenade områden" visar lägena för de förorenade områden som SGU för närvarande prioriterar att arbeta med.

SGU har ansvar för att sanera förorenade områden vid statlig verksamhet som inte längre finns kvar, men kan också ta ansvar för sanering av områden där ingen kan hållas ansvarig enligt miljöbalken.

De olika symbolerna motsvarar olika typer av nedlagda verksamheter som har gett upphov till föroreningar. Symbolerna visar även i vilken efterbehandlingsfas respektive verksamhet är; antingen utredning, förberedelse för åtgärd, åtgärd eller efterkontroll. Färgen på symbolerna visar vilken bransch en verksamhet har tillhört.

Gå direkt till kartvisaren Efterbehandling av förorenade områden