Informationen bygger på en beräkningsalgoritm (Tryggvason, 2014) som utifrån jordartstyp (enligt SGUs produkt Jordarter 1:25 000-1:100 000), terrängmodell (Lantmäteriets nationella höjdmodell) och kritisk lutning (1:10) definierar markområden med finkornig jordart som har förutsättningar för jordskred. Förutom aktsamhetsområden visas även täckningsområden (med skalområden) för den jordartsinformation som analysen baserats på.

Gå direkt till kartvisaren (nytt fönster)

Läs handledningen till kartan (nytt fönster)

Produktblad Förutsättningar för skred i finkornig jordart (nytt fönster)

Läs mer om beräkningsalgoritmen här (nytt fönster)

Motsvarande datamängd finns att beställa via SGUs kundtjänst.
Produktbeskrivning för datamängden (nytt fönster)

SGI samlar flera myndigheters underlag i kartvisningstjänsten för Vägledning ras, skred, erosion

Länk till SGI kartvisningstjänst (nytt fönster)