Via denna kartvisare kan du ladda ned dessa data men även ta fram grafisk presentation av tidsserier och statistik, förutsatt att data finns från olika år på aktuell station. Klicka på den punkt som symboliserar aktuell provtagningsstation för att hämta data. Du kan också gå via länsförteckningen för att få fram grafisk information och statistik.

SGU är datavärd för den information som samlas in inom miljöövervakningen av grundvatten. SGU tar också emot och lagrar data från den regionala miljöövervakning som genomförs av länsstyrelserna.

Gå direkt till kartvisaren