Kartvisaren innehåller information om vilka analoga och digitala data som finns tillgängliga på SGU. Du kan hitta följande information (utöver den geografiska): namn på undersökningsområdet, vilken mätmetod som har använts, antal mätpunkter som finns, vem som har gjort undersökningen och när den har gjorts samt namn på SGUs datafil alternativt rapportnummer eller motsvarande (om sådan information finns).

Mätningarna har gjorts med följande metoder: magnetometer, elektrisk djupsondering, gravimeter, inducerad polarisation och elektromagnetiska mätningar (VLF).

 

Gå direkt till kartvisaren