Informationen används som underlag i samband med prospektering, översiktsplanering av byggen och anläggningar, anläggning av geoenergi och olika frågor inom miljöområdet samt för forskning och utbildning. Informationen i kartan kan användas för framställning av olika tematiska produkter, till exempel för kartor över näringsinnehåll, värmeledningsförmåga och bergets byggbarhet.

(Kartvisaren kompletterar kartvisare över Sveriges berggrund i skala 1:1 miljon)

Gå direkt till kartvisaren Berggrund 1:50 000 - 1:250 000