Kartvisaren redovisar läget för provtagningen, kort beskrivning samt kemiska analyser av bergartsprover. Mängden information om proven, provtagningsmetodik, analys- och provberedningsmetod, analyslaboratorium och mängden analyserade element varierar stort.

Lagret ”Samtliga element och provtagningspunkter” visar flertalet analyserade grundämnen och metadata. Dessutom finns urvalslagret ”Urval, prospekteringsintressanta element”, där ett mindre antal grundämnen visas vilka är särskilt intressanta i samband med att man letar efter råvaror för samhällets behov. Samt urvalslagret ”Urval, element med toxiska egenskaper för dricksvatten”, där ett urval av grundämnen som man känner till är giftiga i för stor mängd i dricksvatten visas.

Gå direkt till kartvisaren Bergartskemi (nytt fönster)