Presentation och visualisering av 3D-modeller

Modellerna kan vara både översiktliga och mer detaljerade, men även av konceptuell karaktär, beroende på syftet med modelleringen och vilket underlag, i första hand undermarksdata, som är tillgängliga. I beskrivningar eller andra dokument anges vilka data och koncept som modellen är baserad på.

Med hjälp av det webbaserade 3D-kartverktyget City Planner, ett verktyg som normalt används för samhällsplanering, har SGU utvecklat ett sätt att presentera geologisk information i tre dimensioner.

I SGUs betaversion av 3D-visare presenteras framtagna modeller, samt diverse annan information, till exempel borrade brunnar med tillhörande information. I modellerna kan du studera de geologiska enheternas och objektens utbredning både på djupet och på markytan, samt även få mer information i länkade dokument.

Några användartips:

  • För att röra sig i 3D: Tryck ner scrollhjulet och rör musen.
  • Det krävs en bra internetuppkoppling för att hantera modellerna och 3D-informationen. Går det trögt kan man prova att minska skärmytan.
  • För att se objekt på djupet måste man öka genomskinligheten i kartverktyget.
  • Klicka på objekten för att få mer information.
  • Som en hjälp för användarna har SGU producerat några instruktionsfilmer för teman som brunnsinformation, profiler, jorddjupsmodell och ändring av genomskinlighet/transparens. Filmerna finns i verktyget under "Hjälp"-avsnittet. Där finns även en lista på vanliga användarfrågor (FAQ).

Länk till SGUs betaversion av 3D-visaren