För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Stranderosion, kust, jordartsdata

Produkten Stranderosion, kust innehåller information om erosionsförhållanden längs kusten i Skåne, Halland och västra Blekinge.

Baserat på detaljerad kartläggning av stränder och havsbotten runt kusten har erosionsförhållanden och erosionskänslighet bedömts och beräknats med två olika metoder. En indelning har gjorts i olika strandtyper efter strändernas geologi, topografi och sedimentdynamik. De olika strandtyperna karaktäriseras av olika erosionsförhållanden beroende på om stränderna främst präglas av pålagring, erosion eller huvudsakligen är i balans samt hur snabbt erosionen sker. Dessutom visas en prognos för vilka erosionsförhållanden man kan förvänta sig i framtiden vid en havsnivåhöjning på cirka en meter.

Strändernas känslighet för erosion visas med ett beräknat erosionsindex, baserat på en analys av jordarter på stränder och havsbotten, marklutning, erosionsprocesser och sedimentbudget på stränder och havsbotten samt vind- och vågexponering.

I samband med fältinsamlingen har hårda erosionsskydd inventerats och sträckor med aktiv erosion kartlagts.

Produktbeskrivning för Stranderosion, kust (nytt fönster)

Produktblad Stranderosion, kust (nytt fönster)

Relaterade tjänster

Visningstjänst Stranderosion

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Du kan använda tjänsterna för att titta på och ställa frågor mot data, dock inte för analyser eller utsökningar i data. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare utan behöver någon form av programvara för detta (se mer information under Tekniskt ramverk och standard).

De tjänster som SGU erbjuder som WMS följer specifikationen för OGC WMS version 1.3.0. Tjänsterna stöder SWEREF99-TM och alla varianter av SWEREF99 dd mm-zonerna.

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/stranderosion-kust

Produktbeskrivning för data i visningstjänst Stranderosion, kust, wms (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30