Jordarter 1:250 000, nordligaste Sverige

Jordarter 1:250 000 nordligaste Sverige ger en mycket översiktlig bild av jordarternas fördelning och landformer i de nordligaste delarna av Sverige.

Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering. Informationen kan också användas i prospekteringssyfte och i grundvattenrelaterade frågor. Kartan bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden. Kartbilden är generaliserad för presentation i skala 1:250 000 och minsta redovisade yta är cirka 0,1 km2.

Produktbeskrivning Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige (nytt fönster)

Visningstjänst

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren. 

Läs mer om SGUs data i visningstjänster (WMS)

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-norra-sverige-250-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige, wms (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30

Kontakta SGUs kundtjänst