Jordarter 1:1 miljon

Jordarter 1:1 miljon återger huvuddragen i Sveriges jordartsgeologi. Informationen bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.

Kartan är anpassad för presentation i skala 1:1 miljon, vilket innebär att informationen är generaliserad och inte avsedd för mer detaljerat bruk. Minsta redovisade yta är cirka 1 km2.

Komprimerad fil med jordartskartan i shape-format (nytt fönster).

Produktbeskrivning för Jordarter 1:1 miljon (nytt fönster)

Visningstjänst

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Läs mer om SGUs data i visningstjänster (WMS)

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-1-miljon

Produktbeskrivning för Jordarter 1:1 miljon, wms (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30

Kontakta SGUs kundtjänst