Bilderna finns från 1970-talet, 1960-talet, 1950-talet och 1939–40 och täcker in större delen av den skånska kusten. Produkten innehåller också en analys av hur strandlinjen förändrats från 1940 till 2010.

Produktbeskrivning för Historiska strandlinjer (nytt fönster)

Produktblad Historiska strandlinjer, Skåne (nytt fönster)

SGU-rapport 2014:20 (nytt fönster)