Här finns uppgifter om källornas läge, flöde, akvifärtyp och i viss omfattning vattenkvalitet m.m. Källor kan vara av stor vikt för specifika biotoper samt har i många fall en stor kulturhistorisk betydelse. Informationen kan bl.a. användas för att välja ut provtagningspunkter för kemisk karakterisering av grundvatten eller för miljöövervakning.

Produktbeskrivning för Källor (nytt fönster)