För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer
Jag godkänner

Grundvattendata

SGUs information om grundvatten är ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Den är till exempel en av förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Informationen behövs också för att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs i EGs ramdirektiv för vatten.