För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Markgeokemi

Målet med SGUs markgeokemiska kartläggning är att få fram uppgifter om metaller och andra ämnens naturliga förekomst i ett område.

Den markgeokemiska informationen visar mer än 30 grundämnens naturliga förekomst i mark, främst i skogbevuxen moränmark, samt markens surhetsgrad (pH).

Informationen används bland annat inom miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, prospektering, kommunal planering och medicinsk forskning.

Visningstjänster

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SO-Markgeokemi-atlas

Öppna data

Ladda hem data från datamängden markgeokemi.

 

Produktbeskrivning för SO.Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige (nytt fönster)

Markgeokemi, koppar

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeokemi

Markgeokemi, regional provtagning

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeokemi-regional

Produktbeskrivning för Markgeokemi, regional provtagning (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30