För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Markgeokemi

Målet med SGUs markgeokemiska kartläggning är att få fram uppgifter om metaller och andra ämnens naturliga förekomst i ett område.

Den markgeokemiska informationen visar mer än 30 grundämnens naturliga förekomst i mark, främst i skogbevuxen moränmark, samt markens surhetsgrad (pH).

Informationen används bland annat inom miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, prospektering, kommunal planering och medicinsk forskning.