Den markgeokemiska informationen visar mer än 30 grundämnens naturliga förekomst i mark, främst i skogbevuxen moränmark, samt markens surhetsgrad (pH).

Informationen används bland annat inom miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, prospektering, kommunal planering och medicinsk forskning.