I de bearbetade radargrammen kan man till exempel se grundvattenytor, geologiska strukturer och berggrundsytan.

Produktbeskrivning för datamängden "Geofysiska markmätningar, markradar" (nytt fönster)