Datamängden "Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig)" innehåller uppmätta variationer i det magnetiska totalfältet efter subtraktion av det geomagnetiska referensfältet (DGRF 1965.0). Data är därefter interpolerade till 200 x 200 m cellstorlek. Mätningarna är gjorda från flygplan på låg höjd från 1960 och framåt.

Produktbeskrivning för "Geofysiska flygmätningar, magnetfält (översiktlig)" (nytt fönster)