För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Mineralrättigheter

Mineralrättigheter är ett utdrag ur Bergsstatens mineralregister. Här kan du se ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

Information om tillståndets identitetsnummer, namn på tillståndet, ägare till tillståndet samt giltighetstiden finns också tillgänglig. För Bergsstaten utgör informationen ett arbetsverktyg, bland annat för att kontrollera att ett nytt undersökningstillstånd aldrig beviljas på en yta som redan är upptagen. För myndigheter och kommuner används informationen i frågor som rör exempelvis markanvändning och fysisk planering. För bolag är uppgifter om gällande tillstånd och historik intressant om de vill ta del av äldre data. 

Den information som finns i registret är:

• ansökta, beviljade och förfallna undersökningstillstånd

• undersökningstillstånd under så kallade förbudsår

• ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner

• beviljade torvkoncessioner

• markanvisningar (mark anvisad för gruvdrift)

• innehavare av tillståndet

• tillståndets namn och identitetsnummer

• valt förstahandsmineral

• giltighetstid

Beställning av data görs via Bergsstaten, mineinspect@bergsstaten.se

Kontakta SGUs kundtjänst