Fältobservationsdata har kontinuerligt tillförts produkten sedan början av 1990-talet. Digitalisering av information ur äldre analoga dagböcker har endast skett i begränsad omfattning.

Produkten innehåller dels observationsresultat, till exempel bergart och struktur, dels mätresultat, till exempel riktningar för lagring och magnetisk susceptibilitet.

Produktbeskrivning för Berggrundsobservationer (nytt fönster)