Foto: Elisabeth Magnusson, SGU

Våra data i visnings­tjänster (WMS)

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Du kan använda tjänsterna för att titta på och ställa frågor mot data, dock inte för analyser eller utsökningar i data. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare utan behöver någon form av programvara för detta (se mer information under Tekniskt ramverk och standard).

De tjänster som SGU erbjuder som WMS följer specifikationen för OGC WMS version 1.3.0. Tjänsterna stöder SWEREF99-TM och alla varianter av SWEREF99 dd mm-zonerna.

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.

Visningstjänster för berggrund, malm och mineral

Ballast

https://resource.sgu.se/data/service/wms/130/ballast

Produktbeskrivning för Ballast (nytt fönster)

Bergartskemi

https://resource.sgu.se/service/wms/130/bergartskemi

Produktbeskrivning för Bergartskemi (nytt fönster)

Bergets ålder, isotopanalyser

https://resource.sgu.se/service/wms/130/alder

Berggrund 1:1 miljon

https://resource.sgu.se/service/wms/130/berggrund_1M

Berggrund 1:50 000 – 1:250 000 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/berggrund-50-250-tusen

Produktbeskrivning för Berggrund 1:50 000 – 1:250 000 (nytt fönster)

Borrkärnor

https://resource.sgu.se/service/wms/130/borrkarnor

Malmer

https://resource.sgu.se/service/wms/130/malmer 

OBS! Denna visningstjänst (Malmer) upphörde 2021-03-31. Tjänsten har ersatts av visningstjänsten Malmer och anrikningsverk.

Malmer och anrikningsverk

https://resource.sgu.se/service/wms/130/malmer-anrikningsverk

Produktbeskrivning för Malmer och anrikningsverk (nytt fönster)

Mineralresurser

https://resource.sgu.se/service/wms/130/mineralresurser

Mineralrättigheter

https://resource.sgu.se/service/wms/130/mrr

Riksintressen, mineral

https://resource.sgu.se/service/wms/130/riksintressen-mineral

Svaghetszoner, tolkade linjer 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/svaghetszoner

Produktbeskrivning för Svaghetszoner, tolkade linjer (nytt fönster)

Visningstjänster för grundvatten, brunnar och miljöövervakning av grundvatten

Brunnar

https://resource.sgu.se/service/wms/130/brunnar

Produktbeskrivning för Brunnar (nytt fönster)

Grundvatten 1:1 miljon

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvatten

Produktbeskrivning för Grundvatten 1:1 miljon (nytt fönster)

Grundvattentillgång i små magasin

https://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvattentillgang

Produktbeskrivning för Grundvattentillgång i små magasin (nytt fönster)

Grundvattnets sårbarhet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/sarbarhet-grundvatten

Produktbeskrivning för Grundvattnets sårbarhet (nytt fönster)

Hydraulisk konduktivitet i berg

https://resource.sgu.se/service/wms/130/genomslapplighet-berg

Produktbeskrivning för Hydraulisk konduktivitet i berg (nytt fönster)

Miljöövervakning, grundvattenkemi

https://resource.sgu.se/service/wms/130/miljoovervakning_grundvatten

Källor

https://resource.sgu.se/service/wms/130/kallor

Visningstjänster för  geofysik

Geofysiska markmätningar, prospekteringsområden

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning uran

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-uran

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning kalium

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-kalium

Geofysiska flygmätningar, magnetfält 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-magnet

Geofysiska flygmätningar, metadata 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-meta

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, metadata  (nytt fönster)  

 

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning torium

https://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-torium

Geofysiska markmätningar, tyngdkraft

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik-tyngdkraft

Visningstjänster för geokemi

Biogeokemi, koppar

https://resource.sgu.se/service/wms/130/biogeokemi_cu
Denna tjänst ersattes  2021-11-29 av visningstjänsten Biogeokemi, regional provtagning. Tjänstens URL kommer inte att vara tillgänglig efter 2022-05-30.

Biogeokemi, regional provtagning

https://resource.sgu.se/service/wms/130/biogeokemi-regional

Produktbeskrivning för Biogeokemi, regional provtagning

Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige

https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SO-Markgeokemi-atlas

Produktbeskrivning för SO.Markgeokemi, Geokemisk atlas över Sverige (nytt fönster)

Markgeokemi, koppar

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeokemi 
Denna tjänst ersattes  2021-11-29 av visningstjänsten Markgeokemi, regional provtagning. Tjänstens URL kommer inte att vara tillgänglig efter 2022-05-30.

Markgeokemi, regional provtagning

https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeokemi-regional-v2

Produktbeskrivning för Markgeokemi, regional provtagning (nytt fönster)

OBS! Version 2 av denna tjänst publicerades 2021-11-29 med nya lagernamn och URL enligt ovan. Den tidigare versionen med URL https://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeokemi-regional kommer inte att vara tillgänglig efter 2022-05-30.

Visningstjänster för jordarter

Fastmark

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen-fastmark

Produktbeskrivning för Fastmark (nytt fönster)

Sur sulfatjord

https://resource.sgu.se/service/wms/130/sur-sulfatjord

Produktbeskrivning för Sur sulfatjord (nytt fönster)

Förutsättningar för skred i finkornig jordart

https://resource.sgu.se/service/wms/130/forutsattning-skred-finkornig-jordart

Produktbeskrivning för Förutsättningar för skred i finkornig jordart (nytt fönster)

Genomsläpplighet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen-genomslapplighet

Produktbeskrivning för Genomsläpplighet (nytt fönster)

Historiska strandlinjer

https://resource.sgu.se/service/wms/130/historiska-strandlinjer

Produktbeskrivning för Historiska strandlinjer (nytt fönster)

Jordarter 1:25 000–1:100 000 

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:25 000-1:100 000 (nytt fönster)

Jordarter 1:200 000, Västernorrland

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-vasternorrland-200-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:200 000, Västernorrland (nytt fönster)

Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-norra-sverige-250-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige (nytt fönster)

Jordarter 1:750 000, Mittnorden

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-mittnorden-750-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:750 000, Mittnorden (nytt fönster)

Jordarter 1:1 miljon

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-1-miljon

Produktbeskrivning för Jordarter 1:1 miljon (nytt fönster)

Jorddjupsobservationer

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jorddjupsobservationer

Produktbeskrivning för Jorddjupsobservationer (nytt fönster) 

Jorddjupsmodell

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jorddjupsmodell

Produktbeskrivning för Jorddjupsmodell (nytt fönster)

Jordskred och raviner

https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordskred-raviner

Stranderosion, kust

https://resource.sgu.se/service/wms/130/stranderosion-kust-v2

Produktbeskrivning för Stranderosion, kust (nytt fönster)

Stränders jordart och eroderbarhet

https://resource.sgu.se/service/wms/130/strand-jordart-eroderbarhet

Produktbeskrivning för Stränders jordart och eroderbarhet (nytt fönster)

Visningstjänster för maringeologi

Marina sedimentprov

https://resource.sgu.se/service/wms/130/marina-sedimentprov

Produktbeskrivning för Marina sedimentprov (nytt fönster)

Maringeologi 1:25 000

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-25-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:25 000 (nytt fönster)

Maringeologi 1:100 000

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-100-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:100 000 (nytt fönster)

Maringeologi 1:500 000

https://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-500-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:500 000 (nytt fönster)

Miljöövervakning, havs- och sjösediment

OBS! Data slutade uppdateras under januari 2017.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/miljoovervakning_sediment

Produktbeskrivning för Miljöövervakning, havs och sjösediment (nytt fönster)

Senast granskad 2022-04-21